กรุณากรอกข้อมูล

4 ข้อสำคัญ...การเก็บนมผงให้ถูกวิธี

aw-keep-milk-1.jpg

4 ข้อสำคัญ...การเก็บนมผงให้ถูกวิธี

   1.ควรใช้อุปกรณ์ที่สะอาดในการเปิดปากถุงนมผง และควรใช้นมผงให้หมดภายใน 4 สัปดาห์

   2.หลังใช้ควรพับปิดปากถุงนมผงให้สนิท แล้วใส่ลงในภาชนะปิดฝาให้สนิททุกครั้ง

   3.ควรเก็บภาชนะใส่นมผงไว้ในที่แห้งและอุณหภูมิห้องปกติ

   4.ไม่ควรเทนมผงเก็บในภาชนะโดยตรง

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน