กรุณากรอกข้อมูล

3 เช็คลิสต์…คุณแม่หายห่วง ลูกน้อยกินยาก แต่ตัวไม่เล็กอย่างที่คิด

โดย Dr. Margie Danchin กุมารแพทย์

57972715_xxl.jpg

สำหรับลูกของคุณแม่ท่านไหนที่มีพฤติกรรมกินยาก ช่างเลือก หรือ PE: Picky Eater การเจริญเติบโตของเด็กๆเหล่านั้นจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ “ปกติ” ไม่ได้ตัวเล็กกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันหาก:
•  ลูกกินยากของคุณแม่มีอัตราการเพิ่มของน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสมุดสุขภาพลูก โดยดูจากกราฟการเจริญเติบโตตามอายุและเพศของลูกน้อยค่ะ

•  ลูกคุณแม่มีน้ำหนักแรกเกิดตรงตามเกณฑ์ โดยเด็กแต่ละคนอาจมีน้ำหนักแรกเกิดสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมด้วย เช่น พ่อแม่ตัวใหญ่ขนาดไหน เป็นต้น

•  ลูกๆของคุณแม่มีพัฒนาการสมวัย

หากลูกคุณแม่เป็นเด็กกินยากแต่เติบโตตามเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าวก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะเด็กๆจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองหิวจนอดตายแน่นอนแม้บางครั้งคุณแม่อาจรู้สึกว่าลูกๆของคุณแม่ทานอาหารได้นิดเดียวก็ตาม

อ้างอิง:
Dr. Margie Danchin. How to Deal With a Fussy Eater [Online]. 2015 [Cited 2016 June, 30]. Available from: http://blogs.rch.org.au/drmargie/2015/05/25/how-to-deal-with-the-fussy-eater/

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน