กรุณากรอกข้อมูล

รู้ยัง! ตารางฉีดวัคซีนลูก ปี 2558

เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ตรวจเช็คแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบกันค่ะ

kid
อายุวัคซีนที่จำเป็นต้องให้กับเด็กทุกคน กระทรวงสาธารณสุขวัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือทดแทน กระทรวงสาธารณสุข
แรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค บี ซี จี (BCG)
• ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 (HBV1)
 
1 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 (HBV2)  
2 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ ครั้งที่ 1 (DTwP-HB1)
• วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 1 (OPV1 หรือ IPV1)
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ครั้งที่ 1 (DTaP1)
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 1 (IPV 1)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 1 (Hib1)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 1 (PCV1)
• หยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 1 (Rota1)
4 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ ครั้งที่ 2 (DTwP-HB2)
• วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 2 (OPV2 หรือ IPV2)
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ครั้งที่ 2 (DTaP2)
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 2 (IPV2)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 2 (Hib2)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 2 (PCV2)
• หยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 2 (Rota1)
6 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ ครั้งที่ 3 (DTwP-HB3)
• วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 3 (OPV3)
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ครั้งที่ 3 (DTaP3)
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 3 (IPV3)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 3 (Hib3)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 3 (PCV3)
• หยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 3 (Rota3 เฉพาะ Pentavalent)
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)*
*ให้ปีละครั้งช่วงอายุ 6 เดือน – 18 ปี (เน้นในอายุ 6 – 24 เดือน) ในปีแกรฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์
9 - 12 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1 (MMR1) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Live JE) ครั้งที่ 1 และ 2
9 - 18 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1 – 4 สัปดาห์ (MBV JE1, JE2 หรือ Live JE1) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1 (Live JE1)*
* เริ่มฉีดเข็มแรกที่อายุ 9 – 12 เดือน และเข็มที่สอง อีก 3 – 12 เดือนต่อมา
12 - 18 เดือน   วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV) ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 – 12 เดือน
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 1 (VZV1) หรือวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส ครั้งที่ 1 (MMRV1)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 4 (PCV4)
18 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ กระตุ้น ครั้งที่ 1 (DTwP กระตุ้น 1)
• วัคซีนโปลิโอชนิดกิน กระตุ้น ครั้งที่ 1 (OPV กระตุ้น 1)
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ กระตุ้น ครั้งที่ 1 (DTaP กระตุ้น 1)
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 4 (IPV4)
• ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 4 (Hib4)
2 - 21/2 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 (MBV JE3 หรือ Live JE2) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 2 (Live JE2)
21/2 - ปี ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 2 (MMR 2)  
4 - ปี ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ กระตุ้น ครั้งที่ 2 (DTwP กระตุ้น 2)
• วัคซีนโปลิโอชนิดกิน กระตุ้น ครั้งที่ 2 (OPV กระตุ้น 2)
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ กระตุ้น ครั้งที่ 2 (DTaP กระตุ้น 2)
• วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 5 (IPV5)
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 2 (VZV2) หรือวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส ครั้งที่ 2 (MMRV2)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : “ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ” แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2558

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน