กรุณากรอกข้อมูล

เนื้อแนบเนื้อ…สร้างพัฒนาการดี

38046560_ml.jpg

       การสัมผัสลูกน้อยแรกเกิด จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อย เพียงแค่คุณแม่สัมผัสลูกด้วยความอ่อนโยน ผ่านการอุ้มหรือการโอบกอด ก็จะทําให้เกิดการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างคุณแม่กับลูก ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกอบอุ่น และกระตุ้นพัฒนาการต่างๆได้ค่ะ
สัมผัสอ่อนโยน พัฒนาสมอง การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อช่วยพัฒนาการลูกได้หลายด้าน โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดที่เซลล์สมองกําลังพัฒนา การสัมผัสจะช่วยกระตุ้น การสร้างเครือข่ายใยประสาทให้เชื่อมถึงกัน ถ้าเครือข่ายใยประสาทเกิดขึ้นเยอะ ย่อมส่งผลให้สมองทำงานได้คล่องแคล่วว่องไว เชื่อมโยงถึงกันง่าย สมองของลูกน้อยก็จะพัฒนาได้มากขึ้น
เนื้อแนบเนื้อ กระตุ้นฮอร์โมนดี การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อที่อ่อนโยนของคุณแม่ ยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายของลูกน้อยด้วย เพราะขณะที่คุณแม่สัมผัสลูก อุ้มลูก กอดลูก จะทําให้ฮอร์โมนออกซิโทซินในตัวลูกสูงขึ้น ทำให้ลูกน้อยรู้สึกอบอุ่น มีความสุข เชื่อมั่นในตัวคุณแม่ และยังช่วยในเรื่องพัฒนาการทางสังคม สร้างความมั่นใจ มีความสุขมากขึ้น
นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้โกรว์ธฮอร์โมนสูงขึ้น ทําให้ลูกน้อยมีการเจริญเติบโตดี เมื่อฮอร์โมนแห่งความสุขเพิ่มสูงมากขึ้น ฮอร์โมนคอร์ติซอล (corthisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดก็ลดลง      

       เมื่อลูกน้อยอารมณ์ดี ไม่มีความเครียด ก็จะมีพัฒนาการรอบด้านค่ะ สารแห่งความสุขมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้ลูกน้อยกินได้เยอะขึ้น การเจริญเติบโตก็ดีตามไปด้วย เป็นการสร้างวงจรแห่งการพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อยค่ะ
ตรงกันข้ามกับเด็กที่ได้รับการสัมผัสจากคุณแม่น้อยเกินไปหรือขาดการอุ้มชูด้วยความรัก ส่งผลให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มสูงขึ้น มีความเครียดมากกว่า และการเจริญเติบโตก็ไม่ดีเท่าเด็กที่ได้รับการสัมผัสที่ดีจากแม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังอาจทําให้เป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจ อารมณ์ไม่มั่นคง และมีพฤติกรรมเอนเอียงไปในทางรุนแรงได้ง่ายกว่า
สัมผัสเบาๆของคุณแม่ไม่เพียงทำให้ลูกน้อยรู้สึกอบอุ่น แต่ยังช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีได้อีกด้วย อย่าลืมสัมผัสลูกน้อยด้วยความรักบ่อยๆนะคะ

 

แหล่งที่มา: Brain Guide

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน