กรุณากรอกข้อมูล

รู้ความหมาย...อะไรคือพฤติกรรมกินยาก?!?

64871728_xxl.jpg

โดย นักโภชนากรอาหาร Sarah Downs

จริงๆ แล้วยังไม่มีคำจำกัดความใดระบุความหมายของพฤติกรรมกินยากทางวิทยาศาสตร์ค่ะ แต่โดยทั่วไปแล้ว “กินยาก” มักหมายถึง เด็กที่ปฏิเสธหรือไม่ชอบอาหารบางอย่าง หรืออาจหลายๆ อย่างก็ได้ ถ้าให้พูดถึงพฤติกรรมกินยาก เรามักนึกพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งก็เป็นความจริงค่ะ พฤติกรรมกินยากเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปทั้งในแง่ของอายุและการแสดงออกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

อ้างอิง:


Sarah Downs, RD from bestfoodfacts.org. 7 Tips & Trick for Picky Eaters [Online]. 2015 [Cited 2016 November, 07]. Available from: https://www.bestfoodfacts.org/tips-for-picky-eaters/

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน