กรุณากรอกข้อมูล

พัฒนาการลูกน้อยเตาะแตะ (1-2 ขวบปี)

29 มี.ค. 2559

888.jpg

ทักษะต่างๆเช่นการเดินก้าวแรก ยิ้มครั้งแรก และการโบกมือ “บ๊ายบาย” ล้วนเรียกว่าเป็น พัฒนาการชีวิต ซึ่งก็คือความสามารถในการทำสิ่งต่างๆของเด็กเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่ง เด็กๆจะเข้าสู่พัฒนาการดังกล่าวโดยวิธีการที่พวกเขาเล่น เรียนรู้ พูด พฤติกรรม และการเคลื่อนไหว (เช่น คลาน เดิน และกระโดด)

ในระหว่างขวบปีที่สอง ลูกน้อยวัยเตาะแตะจะเคลื่อนไหวมากขึ้น รู้ตัวและรับรู้สิ่งรอบข้างมากขึ้น ความต้องการที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆและผู้คนใหม่ๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ในช่วงนี้ลูกน้อยวัยเตาะแตะจะแสดงความเป็นอิสระมากขึ้น เริ่มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ท้าทาย จําตัวเองในภาพหรือในกระจกได้ และเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่าง ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่าค่ะ ลูกน้อยวัยเตาะแตะยังสามารถจดจำชื่อ ของคนและสิ่งของที่คุ้นเคย สร้างวลีหรือประโยคง่ายๆ และทำตามคำสั่งและคำแนะนำง่ายๆได้ค่ะ

เคล็ดลับการเลี้ยงลูกที่เป็นประโยชน์
มาดูสิ่งที่คุณในฐานะคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยพัฒนาการของลูกน้อยวัยนี้กันค่ะ

     •  อ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังทุกวัน
     •  ให้ลูกน้อยช่วยหาสิ่งของให้คุณ หรือให้เขาเรียนชื่อสิ่งของและส่วนต่างๆของร่างกาย
     •  เล่นเกมส์จับคู่กับลูกน้อยของคุณ เช่น เกมส์แยกประเภทรูปทรงและทายปริศนาง่ายๆ
     •  กระตุ้นให้ลูกสำรวจและลองสิ่งใหม่ ๆ
     •  ช่วยพัฒนาภาษาของลูกน้อยวัยเตาะแตะของคุณโดยการพูดคุยกับลูก
     •  กระตุ้นให้ลูกเติบโตอย่างไม่ต้องพึ่งพาคุณโดยการให้ลูกแต่งตัวหรือทานอาหารด้วยตัวเอง
     •  ตอบรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากกว่าลงโทษเมื่อลูกทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบอกหรือแสดงให้ลูกเห็นเสมอว่าพฤติกรรมใดที่ลูกควรทํา
     •  กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของลูกน้อยวัยเตาะแตะของคุณ และความสามารถในการรับรู้วัตถุ สิ่งของทั่วไปโดยการพาลูกไปเรียนรู้นอกสถานที่ที่ในสวนสาธารณะ หรือการนั่งรถเที่ยว

แหล่งที่มา : Division of Human Development and Disabilities, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Developmental Milestones Toddlers (1-2 years of age) for Centers for Disease Control and Preventuiom [Online]. Available: http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/toddlers.html. (November 5, 2015)

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน