กรุณากรอกข้อมูล

คุณหมอขอเฉลย…ลูกเหลิงเพราะถูกชมมาก?

T6.png

คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลว่า การชมลูกมากเกินไปจะทำให้ลูกรู้สึกเหลิง สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ชมลูกแบบบรรยายพฤติกรรมและชมตามจริง ลูกจะรู้สึกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความจริงใจและให้ความสำคัญต่อตัวลูก ตรงกันข้าม ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชมแบบไม่จริงใจ หรือชมแบบยกลูกตัวเองเพื่อข่มคนอื่น ลูกก็จะเหลิงได้ แม้ลูกจะยังเล็กแต่ก็สามารถรู้สึกได้เช่นกันว่าคุณไม่จริงใจในการชมนั้น ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะไม่เกิด เมื่อโตขึ้นลูกจะไม่สามารถชมตัวเองเป็น มองตัวเองว่ามีคุณค่าไม่ออก กลับกลายเป็นว่าต้องมีคนด้อยกว่าหรือต้องมีคนคอยชมถึงจะภูมิใจได้

เทคนิคการชมที่ถูกต้อง ต้องชมแบบบรรยายพฤติกรรมและควรเป็นการชื่นชมตามจริงที่ลูกทำได้ ด้วยนํ้าเสียงที่จริงใจ ไม่เกินจริงกว่าพฤติกรรม ทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความจริงใจและให้ความสำคัญต่อตัวเขา

นอกจากนี้เราต้องชื่นชมไปที่ความพยายาม วิธีการ และความคิด ด้วย เพราะหากเรารอชมแต่ผลลัพธ์ ที่ถูกหรือดีเพียงอย่างเดียว ลูกจะมีโอกาสได้รับคำชมจากเราน้อย

หากเราทุ่มเทน้ำหนักไปที่การชื่นชมความพยายามมากกว่าผลลัพธ์อยู่บ่อยๆ ลูกก็จะหันเหตนเองมุ่งไปที่ความพยายามมากกว่าด้วย ทำให้ความไม่มั่นใจและความกังวลว่าอาจทำไม่ได้ลดน้อยลง ลูกจะเป็นเด็กที่มีความพยายามกล้าเสี่ยง กับงานยาก (ที่ล้มเหลว) ไม่เอาความยากตรงหน้ามาเป็นข้อจำกัดตนเอง

การชมแบบนี้ทำให้ลูกสามารถมองเห็นคุณค่าในตนเองได้ชัดเจนไม่งงกับคำว่า “เก่ง” เพราะมีเด็กหลายคนที่เมือถามว่าหนูภูมิใจอะไรในตัวเอง เขากลับไม่สามารถบอกได้ ทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่มักชมลูกเก่งอยู่บ่อยๆ ความชัดเจนของคำชมทำให้เกิดความชัดเจนในตัวตน ความรู้สึกมีคุณค่าก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เด็กที่มองตัวเองมีคุณค่า กล้าผิด กล้าขอโทษจะไม่ย่อท้อ ไม่กลัวที่จะผิด สามารถเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจ และสามารถชื่นชมตนเองตามจริงเป็น ให้กำลังใจตนเองได้

 

Sources:
แพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ปราบลูกดื้อ รับมือลูกกินยาก (สํานักพิมพ์ Happy Parenting, 2558) p.107และ p.111

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน