กรุณากรอกข้อมูล

กระตุ้นลูกให้คิด แก้ปัญหารวมทั้งทักษะอื่นๆ

T10.png

เล่นเพื่อเรียนรู้


        •  เล่นกับลูกน้อยค่ะ รับบทเป็นผู้ตามโดยให้ลูกตัดสินใจว่าจะเล่นเกมอะไรดี ถ้าลูกให้คุณเลือก แนะนำให้เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันหรือผลัดกันเป็นผู้ให้และผู้รับค่ะ

        •  แนะนำให้เล่นเกมที่กระตุ้นความเชื่อ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดต่างๆให้กับลูกน้อยค่ะ

        •  ให้การเล่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น เล่นในอ่างอาบน้ำหรือร้องเพลงไปด้วยเก็บของเล่นไปด้วยค่ะ

เล่นเพื่อปูทางสมอง

        •  ให้ลูกน้อยมีโอกาสที่ทำกิจกรรมที่ลูกชอบซ้ำๆ เพราะจะช่วยให้สมองลูกเสริมสร้างทักษะ เช่น เอาช้อนและส้อมออกมาจากลิ้นชักและเก็บเข้าลิ้นชักเหมือนเดิม เล่นซ้ำๆไปมาหลายๆครั้งจะช่วยให้ลูกน้อยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะการแก้ปัญหาได้ค่ะ

        •  การอ่านหนังสือเล่มเดิมๆซํ้าๆหลายครั้งอาจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสำหรับคุณ แต่ลูกน้อยชอบความคุ้นเคยค่ะ คุณอาจเสริมสร้างทักษะการคิดของลูกด้วยการถามว่า 'ลูกคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจ๊ะ’

        •  ตั้งเป้าหมายไม่ให้ลูกน้อยที่อายุต่ำกว่าสองปีอยู่หน้าจอ และสำหรับลูกน้อยที่มีอายุมากกว่าสองปีให้อยู่หน้าจอได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ลูกน้อยวัยเตาะแตะจะมีการพัฒนาดีที่สุดจากการเล่นและประสบการณ์ตรงค่ะ

Sources:


Raising Children Network. Connecting with your toddler. 2015; [cited: 2015 Sep 21] 1 screen
http://m.raisingchildren.net.au/articles/connecting_with_your_toddler_introduction.html

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน