กรุณากรอกข้อมูล
ขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้กับลูกน้อย

หลากหลายเรื่องราวร้อยพันคำถามที่เกี่ยวกับลูกน้อยของคุณ ผู้เชี่ยวชาญ S-MomClub ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพ่อคุณแม่
ด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งนักโภชนาการ นักสุขศึกษา รวมทั้งทีมพยาบาล ที่พร้อมจะให้การดูแลแก่ครอบครัว S-MomClub
ในทุกๆ ช่วง ตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ ไปจนถึงลูกน้อยวัยเรียนรู้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ทุกช่วงเวลาของลูกคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญ S-MomClub
คอยอยู่เคียงข้างเพื่อให้คำปรึกษา และส่งเสริมศักยภาพของลูกน้อยได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการทางโทรศัพท์เยี่ยมเยียนสุขภาพบุตรเพื่อให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และพัฒนาการต่างๆ
ให้แก่ครอบครัว S-MomClub พร้อมจัดส่งนิตยสาร และคู่มือเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยสำหรับสมาชิก S-MomClub อีกด้วยนะคะ

วันนี้คุณพ่อคุณแม่ สามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับ S-MomClub
ได้หลายช่องทางเรายินดีเป็นที่ปรึกษาของคุณพ่อคุณแม่ในทุกเรื่องราวของลูกน้อยเสมอ

ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำคุณแม่
{
สุดารัตน์ รัตนเพชร
พยาบาล
สุปรียา มีโม
พยาบาล
สิวนุช บุญยัง
พยาบาล
สุบิน บุญทา (พาฝัน)
โภชนากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
ณัฐชญาภรณ์ ฝาไธสง (ณัชชา)
โภชนากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
ดวงแก้ว ร้อยอำแพง (ดวงแก้ว)
โภชนากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
อัจฉราวรรณ ตันติโนโรจน์
โภชนากรและคุณแม่
คณิตา วงศ์ชาลี
โภชนากรและคุณแม่
ดวงกมล คำเปิ้น (เมษา)
โภชนากรและคุณแม่
ความรู้สึกประทับใจ