กรุณากรอกข้อมูล

ตุลาคมนี้ รับฟรี Super Learning Tent

icon-share icon-twitter

PRO-oct-1200x628px.jpg

ร้านขายยา


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ ครบ 2,300 บาท รับฟรี Super Learning Tent 1 ชิ้น มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559

ร้านค้าทั่วไป


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,950 กรัม หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี Super Learning Tent 1 ชิ้น มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559

Tesco (ทุกสาขาที่เป็น Hypermarket และ Extra ทั้งหมด)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 2,400 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี Super Learning Tent + Pillow ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 12 ตุลาคม 2559

Big C (ทุกสาขา ยกเว้น Mini Big C)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 2,400 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี Super Learning Tent + Pillow มูลค่า 1,150 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 27 ตุลาคม 2559

The Mall (ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Super Learning Tent มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 26 ตุลาคม 2559

Tops (Tops Market, Food Hall และ Superstore ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Super Learning Tent มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 11 ตุลาคม 2559

Makro (ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Super Learning Tent มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2559

** ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้าที่กำหนด
** โปรโมชั่นนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรวัย 1-5 ปี