กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคม รับฟรี Mini Bed หรือ Mini Bed+Blanket

icon-share icon-twitter

PRO-ของแจกตัวกลาง-ประจำเดือน-Dec-1200x628px.jpg

OTC(ร้านขายยา)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ ครบ 2,300 บาท / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Mini Bed 1 ชิ้น มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559

TT(ร้านค้าทั่วไป)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,950 กรัม หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Mini Bed 1 ชิ้น มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559

Tesco (ทุกสาขาที่เป็น Hypermarket และ Extra ทั้งหมด)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 4 กล่อง รับฟรี Mini Bed + Blanket ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559

Big C (ทุกสาขา ยกเว้น Mini Big C)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม หรือ ขนาด 2,400 กรัม ครบ 2,900 บาท รับฟรี Mini Bed + Blanket มูลค่า 990 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2559

The Mall (ทุกสาขา)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Mini Bed มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559

Tops (Tops Market, Food Hall และ Superstore ทุกสาขา)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Mini Bed มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2559

Makro (ทุกสาขา)


      -  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี Mini Bed มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

** ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้าที่กำหนด
** โปรโมชั่นนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรวัย 1-5 ปี