กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม รับฟรี S-SuperCar มูลค่า 959 บาท

icon-share icon-twitter

PRO-S-Smart-super-car-1040x1040px.jpg

ร้านขายยา และร้านค้าทั่วไป


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,950 กรัม ครบ 3 กล่อง หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น มูลค่า 959 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,950 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น มูลค่า 149 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560

Tesco (ทุกสาขาที่เป็น Hypermarket และ Extra ทั้งหมด)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 9-22 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,800 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560

Big C (ทุกสาขา ยกเว้น Mini Big C)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น มูลค่า 959 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,800 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น มูลค่า 149 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2560

The Mall (ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น มูลค่า 959 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 - 29 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,800 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น มูลค่า 149 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-29 มีนาคม 2560

PRO-Electronic-music-keyboard-1040x1040px.jpg

Tops (Tops Market, Food Hall และ Superstore ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 2,300 บาท รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น มูลค่า 959 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,800 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น มูลค่า 149 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2560

Makro (ทุกสาขา)


- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กัม หรือ ขนาด 2,400 กรัม ครบ 2,300 บาท รับฟรี S-Super Car 1 ชิ้น มูลค่า 959 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มีนาคม 2560
- เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ขนาด 1,800 กรัม จำนวน 2 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี Electronic Music Keyboard 1 ชิ้น มูลค่า 149 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2560

** ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้าที่กำหนด
** โปรโมชั่นนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรวัย 1-5 ปี