กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ รับฟรี S-Slider มูลค่า 1,990 บาท

icon-share icon-twitter

PRO-S-Slider-1200x628px.jpg

ร้านขายยา และร้านค้าทั่วไป


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 1,950 กรัม ครบ 4 กล่อง หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง / 1 ใบเสร็จ รับฟรี S-Slider 1 ชิ้น มูลค่า 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560

Tesco (ทุกสาขาที่เป็น Hypermarket และ Extra ทั้งหมด)


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ ขนาด 2,400 กรัม หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาด 1,800 กรัม ครบ 3 กล่อง รับฟรี S-Slider 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2560

Big C (ทุกสาขา ยกเว้น Mini Big C)


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 3,000 บาท รับฟรี S-Slider มูลค่า 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2560

The Mall (ทุกสาขา)


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 3,000 บาท รับฟรี S-Slider มูลค่า 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 มีนาคม 2560

Tops (Tops Market, Food Hall และ Superstore ทุกสาขา)


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 3,000 บาท รับฟรี S-Slider มูลค่า 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Makro (ทุกสาขา)


-  เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส เอส-26 โปรเกรส โกลด์ หรือ เอส-26 พีอี โกลด์ ขนาดใดก็ได้ครบ 3,000 บาท รับฟรี S-Slider มูลค่า 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2560

** ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้าที่กำหนด
** โปรโมชั่นนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรวัย 1-5 ปี