กรุณากรอกข้อมูล

แอดไลน์ขอรับชุดนิทานลีออน Day and Night

icon-share icon-twitter

S-MomClub Mom & Baby Center ขอร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน
โดยขอเชิญชวนคุณแม่ที่มีลูกวัย 1-3 ปี add Line id @S-MomClub แล้วแชทหาเรา แจ้งขอรับชุดนิทานลีออน Day and Night พร้อมบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอายุบุตร พร้อมแชร์เคล็ดลับลูกหลับดี
เคล็ดลับไหนถูกใจกรรมการ รับชุดนิทานลีออน มูลค่า 259 บาท จำนวน 1 ชุด (มี3 เล่ม) จัดส่งให้ถึงบ้าน กิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

**ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรวัย 1-3 ปี และทำตามกติกาเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข


1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีบุตรวัย 1-3 ปี
2. กิจกรรมนี้เริ่มเล่นตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2559 และประกาศผลรางวัลทางหน้า wall ของ Facebook : S-MomClub และ LINE: @S-MomClub ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้หลายครั้ง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. ในกรณีที่บัญชีไลน์ (LINE Account) ของผู้ร่วมสนุกปิดบริการไปแล้ว หรือ บัญชีไลน์มีการตั้งเงื่อนไขที่ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือ ไม่สามารถติดต่อได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมสนุก
5. ทีมงาน S-MomClub จะติดต่อกลับทาง LINE ของท่าน และกรุณายืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่เพื่อการรับของรางวัล หากทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 15 วันหลังจากประกาศผล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
6. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน รวมทั้งพนักงานและครอบครัวของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกวดในครั้งนี้ มีสิทธิ์ในการ ร่วมสนุกแต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
7. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ LINE Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของผลงานรูปภาพและเรื่องราว จะต้องไม่นำรูปภาพและเรื่องราว ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลงานรูปภาพและเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
9. ข้อความหรือเนื้อหาจะต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อ บุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือผิดกติกาในการรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
11. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเรื่องราวหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เรื่องราวที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
13. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยอีเมล์ จดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางใดก็ตามที่บริษัทฯ เห็นเหมาะสม หากไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ภาพ ข้อความ และข้อมูลของผู้ร่วมสนุกที่ได้ให้ไว้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ในการแก้ไข รวบรวม รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ร่วมสนุกยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว
15. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต
16. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
17. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ของดการจัดส่งของรางวัลซ้ำ ในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานการรับของรางวัลที่ถูกต้องจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
19. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด