Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

ลูกตัวเล็กกินยากอิ่มอร่อยกับเมนูไข่

22 ก.ย. 2559 icon-share icon-twitter

FB post_เริ่มเล่นกิจกรรม.JPG

ได้เวลาอวดเคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับคุณแม่ๆ กันอีกแล้วค่ะ ....เพียงคุณแม่แชร์เทคนิค เคล็ด(ไม่)ลับ สั้นๆ ที่ทำให้ “ ลูกตัวเล็กกินยากอิ่มอร่อยกับเมนูไข่ๆ ” พร้อมกดแชร์กิจกรรมนี้ไปยังหน้าวอลของคุณแม่/คุณพ่อ หรือเพื่อนๆ ด้วยนะคะ
ภาพ & เคล็ดลับของท่านไหนถูกใจคณะกรรมการ รับเลย S-26 PE GOLD ขนาด 600 กรัม มูลค่า 325 บาท ต่อ 1 รางวัล รวม 52 รางวัล
กิจกรรมเริ่มเล่นตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559 และประกาศผลทาง FB : PE CLUB ชมรมเด็กตัวเล็ก
ประกาศผล ครั้งที่ 1 : วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จำนวน 26 รางวัล
ประกาศผล ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 ตุลาคม 2559 จำนวน 26 รางวัล

จัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรอายุ 1-5 ปีเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีบุตรหลานวัย 1-5 ปี
2. กิจกรรมนี้เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559 และ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะในหน้าเฟสบุ๊ค PE CLUB ชมรมเด็กตัวเล็ก
ครั้งที่ 1 : วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จำนวน 26 รางวัล
ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 ตุลาคม 2559 จำนวน 26 รางวัล
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้หลายครั้ง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. ในกรณีที่ Facebook ของผู้ร่วมสนุก ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ (set privacy) ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการร่วมสนุก
5. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง FB : PE CLUB ชมรมเด็กตัวเล็ก กรุณายืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เข้ามาที่กล่องข้อความ (inbox) ของ FB : PE CLUB ชมรมเด็กตัวเล็ก ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน รวมทั้งพนักงานและครอบครัวของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกวดในครั้งนี้ มีสิทธิ์ในการ ร่วมสนุกแต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
7. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Account Facebook ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของผลงานรูปภาพและเรื่องราว จะต้องไม่นำรูปภาพและเรื่องราว ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลงานรูปภาพและเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
9. ข้อความหรือเนื้อหาจะต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อ บุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการลบ ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือผิดกติกาในการรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
11. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเรื่องราวหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เรื่องราวที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
13. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยอีเมลล์ จดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางใดก็ตามที่เห็นเหมาะสม หากไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ภาพ ข้อความ และข้อมูลของผู้ร่วมสนุกที่ได้ให้ไว้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ในการแก้ไข รวบรวม รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธณะชนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ร่วมสนุกยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว
15. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต
16. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
17. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ของดการจัดส่งของรางวัลซ้ำ ในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานการรับของรางวัลที่ถูกต้องจากบริษัทไปรษณีย์ไทย
18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
19. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด