กรุณากรอกข้อมูล

กิจกรรม “Shoot & Share” รับที่นอนยักษ์ลายมินเนี่ยน

icon-share icon-twitter

aw-shoot&share-fb-cover.jpg

แม่ทุกคนย่อมเคยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านร่างกายและสภาพจิตใจ เมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในชีวิต
หลายครั้งที่อาจจะรู้สึกท้อ บั่นทอน ต้องอดทนต่อความยากลำบากมากมาย แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยินดีที่จะทำสิ่งเหล่านั้น แม้สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ ..ก็เพื่อลูก

S-Mom Club ชวนคุณแม่ร่วมนึกถึงโมเมนต์เหล่านั้น และแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกที่แสนมหัศจรรย์นี้ พร้อมภาพที่เป็นแรงใจทำให้ผ่านเหตุการณ์เปื้อนรอยยิ้มเหล่านั้นมาได้ค่ะ
เพียงคุณแม่…
1.โพสต์ภาพคู่แม่ลูกกับเจ้าตัวเล็กใต้โพสต์กิจกรรมนี้
2.บอกเราว่า “ลูก” สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณแม่อย่างไรบ้าง
ภาพถ่ายและคำบรรยายใดได้รับการคัดเลือกจากกรรมการ 3 ภาพ จะได้รับรางวัลที่นอนหลายมินเนี่ยนยักษ์ มูลค่ารางวัลละ 6,500 บาท สนับสนุนโดย S-26 Progress GOLD*

ข้อตกลงและเงื่อนไข


1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีบุตรวัย 1-5 ปี
2. กิจกรรมนี้เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 – 23 กันยายน 2559 และประกาศผลรางวัลทางหน้า wall ของ S-MomClub ในวันที่ 30 กันยายน 2559
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้หลายครั้ง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. ในกรณีที่ Facebook ของผู้ร่วมสนุก ได้ Set privacy ไว้ ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมสนุก
5. ทีมงาน S-MomClub จะติดต่อกลับทาง FACEBOOK ของท่าน และกรุณายืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่เพื่อการรับของรางวัล หากทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 15 วัน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลได้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน30 วันโดยเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
7. กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน รวมทั้งพนักงานและครอบครัวของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกวดในครั้งนี้ มีสิทธิ์ในการร่วมสนุกแต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
8. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ FACEBOOK Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของผลงานรูปภาพและเรื่องราว จะต้องไม่นำรูปภาพและเรื่องราวของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลงานรูปภาพและเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
10. ข้อความหรือเนื้อหาจะต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการลบ ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือผิดกติกาในการรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
12. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเรื่องราวหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ภาพ ข้อความ และข้อมูลของผู้ร่วมสนุกที่ได้ให้ไว้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ในการแก้ไข รวบรวม รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ร่วมสนุกยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว
14. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต
15. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
16. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ของดการจัดส่งของรางวัลซ้ำ ในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานการรับของรางวัลที่ถูกต้องจากบริษัทไปรษณีย์ไทย
17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
18. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
19. บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับคัดเลือกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ชนะกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกรับของรางวัลแต่อย่างใด