Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล
S-26
โปรเกรส โกลด์ โฉมใหม่!
สําหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว
ลูกรักในวัยนี้ มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา คุณพ่อคุณแม่
ควรดูแลเสริมทักษะการเรียนรู้ สิ่งรอบตัว และสังคมอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่าลูก
ได้รับสารอาหารและโภชนาการที่ดีครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างความคิด การเรียนรู้
และพัฒนาการทางร่างกาย ให้ลูกรักสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไวในยุคสมัยนี้
ข้อมูลโภชนาการ
S-26 โปรเกรส โกลด์

มี 270 มก./ แก้ว

ดีเอชเอ เพิ่มขึ้น 5.35 เท่า *

โคลีน เพิ่มขึ้น 20% *

ลูทีน เพิ่มขึ้น 39% *

ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ

* ในนม 1 แก้ว สูตรเดิมมี ดีเอชเอ 4.3 มก., โคลีน 48 มก., ลูทีน 48 มคก. สูตรใหม่มี ดีเอชเอ 23 มก., โคลีน 58 มก., ลูทีน 67 มคก.

วิตามินบี 1 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

วิตามินบี 12 สูง มีส่วนในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

วิตามินดีสูง ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส

วิตามินเอสูง ช่วยในการมองเห็น

ไอโอดีนสูง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมการเจริญเติบโต และการพัฒนาของร่างกายและสมอง

ธาตุเหล็กสูง เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกบิลในเม็ดเลือดแดง

โฟเลตสูง มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

แคลเซียม และ ฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็งแรง

วิธีเตรียมนม
S-26 โปรเกรส โกลด์
ใช้ช้อนตวงท่ีให้มาในกล่องเท่านั้น ตวงนมผงให้มีปริมาณที่ถูกต้อง ปาดนมผงให้เรียบเสมอ
ขอบช้อนตวง เทนมผงลงในถ้วยหรือแก้ว ตามตารางการผสมนม ใช้ช้อนคนในถ้วยหรือแก้ว
ให้นมผงละลายจนหมด
ตารางการผสมนม
ข้อควรระวัง
 • ควรเตรียมนมเพียงครั้งละ 1 แก้ว เพื่อด่ืมทันที และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • หากเด็กดื่มนํ้านมที่ผสมแล้วไม่หมดให้ทิ้งนํ้านมที่เหลือทั้งหมด
 • การปล่อยเด็กให้ดื่มนํ้านมตามลำพังอาจทําให้เด็กสําลักได้
ปริมาณน้ำต้มสุกอุ่น
จำนวนช้อนตวงต่อ 1 แก้ว
จำนวนแก้วต่อวัน
180 มล.
7
2 - 3
* 1 ช้อนตวง = 6 กรัม ผสมนมผง 7 ช้อนตวง ต่อนํ้าต้มสุกอุ่น 180 มิลลิลิตรจะได้นม 1 แก้ว ปริมาณ 210 มิลลิลิตร
* ใช้ช้อนตวงที่มีในกล่องเท่านั้น การใช้นมผงมากหรือน้อยกว่าท่ีกําหนด จะทําให้เด็กเกิดภาวะการขาดน้ำ หรือได้รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอ ไม่ควรเปลี่ยนสัดส่วนการผสมนมโดยมิได้รับคําแนะนําจากแพทย์
การเก็บรักษา
 • ถุงอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้เปิดใช้ให้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
 • ถุงที่เปิดใช้แล้ว ต้องพับปากถุงให้ปิดสนิทหลังจากใช้ทุกครั้ง เพื่อให้นมผง
  ใหม่เสมอ และเก็บไว้ที่แห้งและเย็น
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากเปิดถุงแล้ว หลีกเลี่ยงการเก็บ
  ในที่อุณหภูมิร้อนจัด หรือเย็นจัดเป็นระยะเวลานาน
ชวนให้รู้: วิธีเปลี่ยนนม
แบบไร้กังวล
 • คุณแม่ควรเลือกนมที่มีส่วนผสมของใยอาหารโอลิโกฟลุคโตส สกัดจาก
  หัวชิโครี่ ที่ให้ใยอาหารที่มีคุณภาพดี และเยอะที่สุด ช่วยเสริมสุขภาพลำไส้
  ให้แข็งแรงเพราะโอลิโกฟลุคโตสช่วยเพิ่มกากใยอาหารในลำไส้ ทำให้อุจาระ
  มีความอ่อนนุ่มมากขึ้น ลดปัญหาท้องผูก นอกจากนี้โอลิโกฟลุคโตส
  ยังเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ
  ในลำไส้อีกด้วย
แนวทางการปรับเปลี่ยนการให้นมลูก
สำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป
วิธีที่ 1
แนะนำคุณแม่สลับมื้อ นมสูตรเก่ากับสูตรใหม่
คุณแม่สามารถดูตารางเปรียบเทียบดังนี้
(กรณีบริโภคนม 4 มื้อต่อวัน)
จำนวนวันที่
เปลี่ยนนม
จำนวนนมที่ดื่มต่อวัน
มื้อที่ 1 มื้อที่ 2 มื้อที่ 3 มื้อที่ 4
วันที่ 1-3
วันที่ 4-6
วันที่ 7-9
วันที่ 10 เป็นต้นไป
จำนวนวันที่เปลี่ยนนม วันที่ 1-3
มื้อที่ 1 มื้อที่ 2 มื้อที่ 3 มื้อที่ 4
จำนวนวันที่เปลี่ยนนม วันที่ 4-6
มื้อที่ 1 มื้อที่ 2 มื้อที่ 3 มื้อที่ 4
จำนวนวันที่เปลี่ยนนม วันที่ 7-9
มื้อที่ 1 มื้อที่ 2 มื้อที่ 3 มื้อที่ 4
จำนวนวันที่เปลี่ยนนม วันที่ 10-เป็นต้นไป
มื้อที่ 1 มื้อที่ 2 มื้อที่ 3 มื้อที่ 4
วิธีที่ 2
การผสมนมเดิม และนมใหม่ในขวดเดียวกัน โดยเพิ่ม
สัดส่วนของนมใหม่ขึ้นเรื่อยๆ และค่อยๆ ลดสัดส่วน
นมเดิม คุณแม่สามารถดูตารางเปรียบเทียบดังนี้
วันที่ อัตราส่วน
นมใหม่/นมเดิม
วันที่ 1-2 นมใหม่ 1 ส่วน+นมเดิม 3 ส่วน
วันที่ 3-4 นมใหม่ 2 ส่วน+นมเดิม 2 ส่วน
วันที่ 5-6 นมใหม่ 3 ส่วน+นมเดิม 1 ส่วน
วันที่ 7 นมใหม่ 4 ส่วน
วันที่ 1-2 นมใหม่ 1 ส่วน+นมเดิม 3 ส่วน
อัตราส่วน
นมใหม่/นมเดิม
วันที่ 3-4 นมใหม่ 2 ส่วน+นมเดิม 2 ส่วน
อัตราส่วน
นมใหม่/นมเดิม
วันที่ 5-6 นมใหม่ 3 ส่วน+นมเดิม 1 ส่วน
อัตราส่วน
นมใหม่/นมเดิม
วันที่ 7 นมใหม่ 4 ส่วน
อัตราส่วน
นมใหม่/นมเดิม
นมเดิม นมใหม่
เคล็ดลับคุณแม่ หลากหลายเคล็ดลับและความรู้จาก S-MomClub สำหรับคุณแม่ เพื่อดูแลลูกน้อย และรับมือกับปัญหาที่พบในระหว่างการเลี้ยงดู