กรุณากรอกข้อมูล

เอส-26 โปรเกรส 360 สมาร์ท แคร์ 3 พลิตภัณฑ์นมกลิ่นวานิลลา รสจืด โภชนาการจาก สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา *ดีเอชเอ 4.32 มก. และเออาร์เอ 6.24 มก. ต่อแก้ว โอเมก้า 3 134 มก., โอเมก้า 6 1,344 มก. และโอเมก้า 9 2,302 มก. ต่อแก้ว นิวคลีโอไทด์ 5 ชนิด 6.24 มก. ต่อแก้ว ลูทีน 48 มคก. ต่อแก้ว โคลีน 48 มก. ต่อแก้ว กลุ่มแคโรทีน 50 มคก. ต่อแก้ว

ฆอ. 2587/2561

เอส-26 โปรเกรส 360 สมาร์ท แคร์ 3
นมพงปรุงแต่ง กลิ่นวานิลลา รสจืด
เครื่องหมายการค้า เอส-26 ® โปรเกรส
360° สมาร์ท แคร์
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นวานิลลา
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นวานิลลา รสจืด เอส-26® โปรเกรส 360° สมาร์ท แคร์ 3 ให้คุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เพราะลูกน้อยในวัยนี้กำลังเจริญเติบโต คุณพ่อคุณแม่จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย
s-26 โปรเกรส สูตรใหม่

ในนม 1 แก้ว (ปริมาณ 240 มล.) ให้สารอาหารดังนี้

เออาร์เอ 6.24 มิลลิกรัม โคลีน 48 มิลลิกรัม ลูทีน 48 ไมโครกรัม กลุ่มแคโรทีน 50 ไมโครกรัม นิวคลีโอไทด์ 5 ชนิด 6.24 มิลลิกรัม ผสมใยอาหารจากธรรมชาติ

มีวิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น

วิตามินบี 12 สูง มีส่วนช่วยในการ ทํางานของระบบประสาท และสมอง

มีวิตามินบี 2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงาน จากคาร์บไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

วิตามินซีสูง และมีวิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

มีวิตามินเค ช่วยสร้างสารที่ทําให้เกิด การแข็งตัวของเลือด

มีไอโอดีน เป็นส่วนประกอบ ที่สําคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต และการพัฒนาของร่างกายและสมอง

s-26

มีกรดแพนโทธินิค ช่วยในการใช้ประโยชน์ ของไขมันและคาร์โบไฮเดรต

โฟเลตสูง มีส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

มีเหล็ก เป็นส่วนประกอบสําคัญของ ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

แคลเซียมสูง และมีฟอสฟอรัส มีส่วนช่วยในกระบวนการ สร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

วิตามินดีสูง ช่วยดูดซึมแคลเซียม และฟอสฟอรัส

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจํา * สูตรเดิมไม่ได้พสมดีเอชเอ ** โอเมก้า3 134 มก., โอเมก้า6 1,344 มก., โอเมก้า9 2,302 มก. ต่อแก้ว (240 มล.)
ฆอ. 2587/2561
การเก็บรักษานม
ทุกครั้งหลังการใช พับปากของใหปดสนิท ใสในภาชนะ ที่มีฝาปดสนิท เก็บในที่เเหงเเละเย็น ควรใชใหหมดภายใน 4 สัปดาห หลังจากเปดซองแลว หลีกเลี่ยงการเก็บในที่อุณหภูมิรอนจัด หรือเย็นจัดเปนระยะ
การเก็บรักษานม
เคล็ดลับคุณแม่ หลากหลายเคล็ดลับและความรู้จาก S-MomClub สำหรับคุณแม่ เพื่อดูแลลูกน้อย และรับมือกับปัญหาที่พบในระหว่างการเลี้ยงดู