กรุณากรอกข้อมูล
S-26 พีอี โกลด์
สูตร แอดวานซ์ 9+9
สำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว
มี 9 สารอาหารสำคัญ + 9 สารอาหารเพิ่มเติม
คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร มีความต้องการทางโภชนาการที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับอาหารและโภชนาการที่ดี เพื่อให้ลูกรักเติบโต มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ คุณแม่จำเป็นต้องใส่ใจเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าตามหลักโภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เพียงพอต่อตนเองและลูกรัก