กรุณากรอกข้อมูล

YES or NO?!? แม่ท้องอยากนวด

18690606_xxl.jpg

คุณหมอบางท่านอาจลังเลเมื่อต้องแนะนำให้คุณแม่ท้องไปนวดบำบัดด้วยเกรงว่าผู้นวดอาจมีประสบการณ์ไม่มากพอ อีกทั้ง ยังไม่มีมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดประกาศนียบัตรด้วย กรณีนี้รวมถึงผู้นวดที่ได้รับการฝึกหัดเพื่อนวดคุณแม่ท้องมาโดยเฉพาะด้วยนะคะ ทั้งนี้ เรายังไม่มีกฏหมายที่กำหนดให้ผู้นวดต้องได้รับการฝึกหัดขั้นพื้นฐานก่อนมาประกอบอาชีพนวด ไม่ว่าจะนวดให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือลูกค้าที่ตั้งครรภ์ค่ะ

นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดๆเกี่ยวกับการนวดระหว่างตั้งครรภ์ว่าปลอดภัยกับคุณแม่ท้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่ว่าการนวดปลอดภัยหรือไม่กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกนะคะ

ผู้ประกอบอาชีพนวดหลายคนมักไม่ให้บริการนวดกับคุณแม่ท้องไตรมาสแรกเพราะเกรงว่าอาจทำให้คุณแม่แท้งได้ค่ะ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดบางคนยังคงแย้งว่าการนวดนั้นไม่สามารถทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์แท้งลูกได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ยังไม่มีการวิจัยศึกษาใดๆแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการนวดและการแท้งนะคะ และเนื่องจากอาการแท้งมักพบบ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรก ผู้นวดและคุณหมอจึงอยากให้หลีกเลี่ยงการนวดในช่วงนี้เพื่อลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการแท้งได้ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ก่อนไปนวด อย่าลืมปรึกษาคุณหมอก่อนทุกครั้งนะคะ

อ้างอิง:
WebMD. Is Pregnancy Massage Safe? [Online]. No Date [Cited 2016 August, 08]. Available from: http://www.webmd.com/baby/pregnancy-and-massage#2  

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน