กรุณากรอกข้อมูล

4 อาการฟ้อง!!!...ลูกน้อยจะคลอดแล้วนะ

P12.png

อาการแสดงเมื่อการคลอดกําลังจะเกิดขึ้น

1. ศีรษะของลูกเคลื่อนลงสู่อุ้งเชิงกราน เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นก่อนการคลอดเป็นสัปดาห์ เป็นวัน หรือเป็นชั่วโมงก่อนที่ลูกจะคลอดออกมา การที่ลูกเคลื่อนตัวลงมาจะช่วยให้คุณแม่หายใจได้สะดวกขึ้นเนื่องจากมีที่ว่างให้ปอดได้ขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นหายใจเข้าออกลึกๆ ทำใจให้สงบ เจ้าตัวเล็กเพียงแต่ลงมาเคาะประตูทางออกไปสู่โลกภายนอกเท่านั้น แต่การที่ลูกเคลื่อนตัวลงมานี้ จะทำให้คุณแม่เดินได้ลำบากมากยิ่งขึ้นอีก

2. มีมูกเลือดออกมาทางช่องคลอด ในระหว่างการตั้งครรภ์ เมือกที่เหนียวข้นเหล่านี้จะสะสมอยู่ที่ส่วนคอของปากมดลูก ช่วยให้ภายในมดลูกเป็นระบบปิด เมื่อการคลอดจะเกิดขึ้นปากมดลูกเปิดขยายกว้างออก ทำให้มีเมือกปนเลือดออกมาทางช่องคลอด ซึ่งเป็นอาการแสดงอย่างแรกๆของการคลอด

3. น้ำเดิน ถุงน้ำคร่ำมีหน้าที่ปกป้องเจ้าตัวเล็กมาเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อลูกถึงกำหนดที่จะคลอด ลูกมีขนาดโตขึ้นทำให้เกิดแรงดันในถุงน้ำคร่ำเพิ่มมากขึ้นและตึงมากขึ้น การบีบตัวของมดลูกก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้เกิดการรั่วของถุงน้ำคร่ำ

4. มดลูกหดรัดตัว การหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอและถี่ขึ้นตามลำดับนั้นเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่าการคลอดกําลังจะเกิดขึ้นแล้ว และตัวคุณแม่เองก็จะทราบได้ง่ายที่สุด

 

Sources:
นพ. หม่อมราชวงศ์ ทองทิศ ทองใหญ่, นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, การเตรียมตัวเพื่อการคลอดบุตร: คู่มือคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์และคลอด, พิมพ์ครั้งที่ 3 (สํานักพิมพ์บริษัท โอเอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จํากัด 2554) p.128

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน