กรุณากรอกข้อมูล

แม่ท้อง…น้ำหนักตัวเพิ่มเท่าไหร่ดีนะ?

12282706_xxl.jpg

การทานอาหารที่เหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและช่วงอายุครรภ์ของคุณแม่ จะช่วยให้คุณแม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างพอเหมาะค่ะ

ทั้งนี้ เราลองมาคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI หรือ ค่าตัวเลขที่คำนวณจากน้ำหนักก่อนการตั้งครรภ์และส่วนสูงของคุณแม่) เพื่อเปรียบเทียบว่า คุณแม่ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตลอดอายุครรภ์จึงจะเหมาะสมและดีต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยค่ะ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)* = น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ (กิโลกรัม)
 ส่วนสูง2(เมตร2 )

เมื่อได้ค่า BMI แล้ว ให้นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลด้านล่างนี้ค่ะ (สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกคนเดียว)
•  ค่า BMI ที่น้อยกว่า 18.5 (แสดงว่าน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติ)
คุณแม่ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 12.5-18 กิโลกรัม น้ำหนักขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.51 กิโลกรัม

•  ค่า BMI ระหว่าง 18.5 – 22.9 (แสดงว่าน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ปกติ)
คุณแม่ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 11.5-16 กิโลกรัม น้ำหนักขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.42 กิโลกรัม

•  ค่า BMI ระหว่าง 23 – 29.9 (แสดงว่าน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์: น้ำหนักเกิน)
คุณแม่ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 7 - 11.5 กิโลกรัม น้ำหนักขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.28 กิโลกรัม

•  ค่า BMI มากกว่า 30 (บ่งชี้ว่าคุณแม่มีภาวะอ้วน)
คุณแม่ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 5-9 กิโลกรัม น้ำหนักขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 0.22 กิโลกรัม

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด

•  หากน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ : ปกติ คุณแม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 16.8 – 24.5 กิโลกรัม

•  หากน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์: น้ำหนักเกิน คุณแม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 14.1 – 22.7 กิโลกรัม

•  หากน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์:ภาวะอ้วน คุณแม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 11.4 – 19.1 กิโลกรัม

ทั้งนี้ หากคุณแม่มีน้ำหนักขึ้นน้อยกว่า 0.2 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 0.7 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ คุณหมออาจประเมินพฤติกรรมการทานและกิจวัตรประจำวันที่ทำ ร่วมกับการประเมินการเติบโตของลูกน้อยด้วยค่ะ

อ้างอิง:
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์. น้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์: เพิ่มเท่าไหร่จึงจะดี?. ใน: เอกสารความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เล่มที่ 7. เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต…ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. หน้า 4-6.

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน