กรุณากรอกข้อมูล

เมื่อ Working Mom ท้องและต้องทำงาน!!

31402291_l.jpg

หากคุณแม่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การเอ็กซ์เรย์หรืองานที่ต้องยกของหนัก อาจเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยได้ค่ะ หากคุณแม่กังวลเกี่ยวกับสายงานที่ทำอยู่สามารถปรึกษาคุณหมอหรือพยาบาลวิชาชีพ หรือแผนกบุคคลของบริษัทดูก็ได้นะคะ

หากไม่มีหนทางไหนที่ปลอดภัยกับทั้งตัวคุณและลูกเลย บริษัทอาจพิจารณาให้คุณลางานแบบจ่ายค่าตอบแทนก็ได้ค่ะ (อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทนะคะ) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น แต่หากบริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนในระหว่างที่ลางาน คุณอาจสอบถามสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งก็ได้ว่ามีสวัสดิการในส่วนนี้รองรับหรือไม่

แม่ท้องบางคนกังวลถึงรังสีจากคอมพิวเตอร์ในช่วงตั้งครรภ์ค่ะ ทั้งนี้ ยังไม่มีงานวิจัยหรือการศึกษาใดที่รายงานว่ารังสีจากจอคอมพิวเตอร์เป็นอันตรายต่อแม่และทารกในครรภ์ค่ะ

Working Mom ท้องกับการทำงานประจำ


คุณแม่อาจรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าปกติโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกๆของการตั้งครรภ์และสัปดาห์ท้ายๆก่อนคลอดค่ะ พยายามใช้ช่วงเวลาอาหารกลางวันในการทานอาหารและพักผ่อน อย่าเอาเวลาไปช้อปปิ้งอยู่นะคะ หากการเดินทางไปกลับที่ทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้คุณแม่เหนื่อยมากๆ ให้ปรึกษานายจ้างดูค่ะว่าสามารถยืดหยุ่นเวลาเข้าและออกจากงานเป็นเวลาอื่นแทนได้หรือไม่

คุณแม่ไม่ต้องรีบกลับบ้านแล้วทำอาหารหรือทำงานบ้านในทันทีนะคะ ถ้าเป็นไปได้ ก็ขอให้คนอื่นในบ้านช่วยทำให้ก่อนดีกว่าค่ะ แต่หากคุณแม่อยู่คนเดียวหรือเป็นซิงเกิ้ลมัม ให้จำกัดการทำงานบ้านให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะ

ที่มา:
NHS.UK. Work and Pregnancy [Online]. 2015 [Cited 2016 August, 05]. Available from: http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/your-health-at-work-pregnant.aspx

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน