กรุณากรอกข้อมูล

อยากคลอดเอง…แต่กลัวเจ็บ

16120126_ml.jpg

เป็นปกติที่พอใกล้ถึงวันคลอด คุณแม่ทุกคนจะกังวลเรื่องการคลอด คุณแม่ส่วนใหญ่มีความต้องการคลอดเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งนับเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้คุณแม่ฟื้นตัวเร็ว ไม่มีความเสี่ยงจากการผ่าคลอด การดมยาหรือการบล็อกหลังค่ะ ถ้าคุณแม่มีความตั้งใจที่จะคลอดเองอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดจากการคลอดลดน้อยลงไป คุณแม่ส่วนใหญ่จะมีความอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ตั้งใจคลอดเองตามธรรมชาติ

การฝึกการหายใจ การผ่อนคลายตัวเองเมื่อเจ็บครรภ์คลอดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บครรภ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณแม่สามารถรับการฝึกฝนได้จากโรงพยาบาลที่เปิดการอบรม และสัมมนาเป็นระยะๆ นอกจากนี้ โรงพยาบาลที่สามารถให้คุณพ่อเข้ามาอยู่กับคุณแม่ ในช่วงเจ็บครรภ์คลอดด้วย ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณแม่มีความผ่อนคลาย หรือลดความกังวลในระหว่างการรอคลอด

แต่ถ้ามีความเจ็บปวดมากในช่วงระหว่างรอคลอด คุณแม่ก็ไม่ควรวิตกกังวลต่อการใช้ยาลดความเจ็บปวดค่ะ ยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นยาในกลุ่ม pethidine ซึ่งจะมีโครงสร้างของยาคล้ายมอร์ฟีน แต่มีฤทธิ์ต่ำกว่ามอร์ฟีนถึง 10 เท่า สามารถใช้เป็นยาระงับความเจ็บปวดได้ด้วยความปลอดภัย แต่ข้อเสียของยานี้คือ จะทำให้คุณแม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้มากกว่า และมีอาการคอแห้ง หิวน้ำได้

นอกจากนี้ คุณแม่ที่มีความตั้งใจอยากคลอดเองตามธรรมชาติ และมีความกลัว ความวิตกกังวลเรื่องความเจ็บปวด อาจจะปรึกษาสูติแพทย์เรื่องการบล็อกหลัง ซึ่งสามารถติดต่อวิสัญญีแพทย์มาบล็อกหลังเพื่อระงับความเจ็บปวดได้ล่วงหน้า สําหรับการบล็อกหลังจะเริ่มทําในช่วงที่ปากมดลูกเปิดประมาณ 3 เซ็นติเมตรขึ้นไป หรือเข้าสู่ ระยะเร่งของการเจ็บครรภ์คลอดจนถึงช่วงที่ปากมดลูกเปิดหมดหรือเข้าสู่ระยะคลอดบุตร

ข้อดีของการบล็อกหลังคือ คุณแม่จะไม่มีความรู้สึกเจ็บครรภ์ในช่วงนี้ เมื่อมดลูกมีการหดรัดตัว คุณแม่จะต้องออกแรงเบ่งตามที่แพทย์บอก ข้อเสียก็คือ คุณแม่จะไม่มีความรู้สึกอยากเบ่ง เพราะ ยาชาจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานคลายตัว อาจจะทำให้คลอดยากกว่าปกติ และอาจ ต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยการคลอด เช่น เครื่องดูดสัญญากาศ หรือคีมช่วยคลอดก็ได้ค่ะ แต่อย่า กังวลเพราะคุณแม่และทารกในครรภ์จะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

แหล่งที่มา: คลินิกแม่ท้อง รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน