กรุณากรอกข้อมูล

ปัญหาคลอดก่อนกำหนด

3.png

คลอดก่อนกำหนด หมายถึง ทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ (ปัจจุบันพบมากขึ้น คือประมาณร้อยละ 5 ของการตั้งครรภ์ สาเหตุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน)

อาการ


หญิงตั้งครรภ์ที่แสดงอาการจะคลอดก่อนกําหนดก็คล้ายกับคนที่จะคลอดลูก คือ มดลูกจะบีบตัวอย่างรุนแรง และไม่ทุเลาลง มีถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ น้ำครํ่าไหลออกมาทางช่องคลอด แสดงว่าเข้าสู่ระยะการคลอด

การแก้ไข


ควรรีบไปพบแพทย์ แพทย์อาจให้ยายับยั้งการบีบตัวของมดลูก แต่บางรายที่ดูแล้วว่าจะคลอดแน่นอน ให้ยาไปก็ไม่สามารถยับยั้งได้ แพทย์อาจจะปล่อยให้ดำเนินการคลอดต่อไป หากมีปัญหาว่าจะคลอดยาก เช่น ในทารกที่ไม่กลับหัว ทารกที่เอาก้นออก เป็นต้น ต้องผ่าตัดคลอด ซึ่งโดยปกติแล้วทารกที่คลอดก่อนกำหนด ก็จะมีร่างกาย ปอด และอวัยวะภายในที่ไม่ค่อยแข็งแรง ดังนั้นการคลอดแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์ให้กับแม่ก่อนทารกคลอดซึ่งจะช่วยให้ปอดเด็กแข็งแรง รวมทั้งการดูแลอื่นๆ จนแพทย์เห็นว่าทารกแข็งแรงพอที่คุณแม่จะนำมาดูแลเองได้

 

แหล่งที่มา:
ดร.ปทัตตา ภริตาธรรม, การคลอดวิธีธรรมชาติ, เกร็ดควรรู้เรื่องตั้งครรภ์เพื่อคุณแม่ท้องแรก (แพรธรรม สํานักพิมพ์, 2557) p.232-233

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน