กรุณากรอกข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยงอาการแพ้ท้อง

7.jpg

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้หมายความว่าคุณแม่มีแนวโน้มที่จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนในการตั้งครรภ์ค่ะ เช่น:

      • อาการคลื่นไส้อาเจียนในการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้
      • ทารกในครรภ์เป็นเพศหญิง
      • มีประวัติของครอบครัวมีอาการแพ้ท้อง
      • มีประวัติของการเมารถเมาเรือ

      • มีประวัติของอาการคลื่นไส้ในขณะที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน
      • ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อย
      • โรคอ้วน
      • ความเครียด
      • การตั้งครรภ์ทารกหลายคน เช่นฝาแฝดหรือแฝดสาม
      • ตั้งครรภ์ครั้งแรก

แหล่งที่มา:
NHS Choices Teams. (2015). Risk Factors for Pregnancy for NHS Choices [Online]. Available: http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/morning-sickness-nausea.aspx#close [Febuary 12, 2015]

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน