กรุณากรอกข้อมูล

น้ำหนักที่เพื่มขึ้นของคุณแม่ตั้งครรภ์ มาจากไหนนะ?!?

52504981_xxl.jpg

คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่า ลูกคลอดออกมาน้ำหนักแรกเกิดแค่ 3 - 3.5 กิโลกรัม แต่น้ำหนักคุณแม่เพิ่มมากกว่า 10 กิโลกรัม น้ำหนักเหล่านี้มาจากไหนกันบ้างนะ?!?

-  ทารก   3.2-3.6 กิโลกรัม
-  ไขมันสะสม   2.7-3.6 กิโลกรัม
-  ปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้น   0.4-1.8 กิโลกรัม
-  น้ำคร่ำ   0.9 กิโลกรัม
-  เต้านมที่ขยายขนาดขึ้น   0.45 – 1.4 กิโลกรัม
-  ขนาดมดลูกที่ใหญ่ขึ้น   0.9 กิโลกรัม
-  รก   0.7 กิโลกรัม

อ้างอิง:
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์. น้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์: เพิ่มเท่าไหร่จึงจะดี?. ใน: เอกสารความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เล่มที่ 7. เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต…ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. หน้า 3.

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน