กรุณากรอกข้อมูล

คุณหมอคะ?!? ทำไมแม่ท้องต้องเจาะน้ำคร่ำด้วย

36019997_xxl.jpg

ผลการตรวจคัดกรองความผิดปกติต่างๆในช่วงตั้งครรภ์อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณหมอต้องเจาะน้ำคร่ำคุณแม่ไปตรวจค่ะ เพราะการเจาะน้ำคร่ำจะทำให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยถึงความผิดปกติในการตรวจคัดกรองได้ หากคุณแม่เคยคลอดบุตรมาก่อนและทารกพิการแต่กำเนิดหรือมีความผิดปกติร้ายแรงเกี่ยวกับสมองหรือกระดูกสันหลังที่เรียกว่า ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด การเจาะน้ำคร่ำไปตรวจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้จะช่วยให้ทราบว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ค่ะ

หากคุณแม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุ 35 ปีหรือมากกว่า ทารกในครรภ์อาจมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติในโครโมโซมสูงขึ้น เช่น เสี่ยงเป็นโรคดาวน์ซินโดรม หรือหากคุณหรือแฟนเป็นพาหะโรคพันธุกรรมใดๆก็ตาม เช่น โรคซีสติกไฟโบรซีส (โรคพันธุกรรมชนิดหนึ่ง) การเจาะน้ำคร่ำไปตรวจก็จะบ่งชี้ความผิดปกตินี้ได้เช่นกัน

อ้างอิง:
Healthline.com. Why Do I Need Amniocentesis? [Online]. 2016 [Cited 2016, September 20]. Available from: http://www.healthline.com/health/amniocentesis#Purpose2 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน