กรุณากรอกข้อมูล

คุณแม่ท้องเอาอยู่!!!...กับเคล็ดลับระงับวีนเหวี่ยง

P15.png

ช่วงตั้งครรภ์เป็นเวลาที่ต้องดูแลเอาใจใส่ทะนุบํารุงความสัมพันธ์ค่ะ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และร่างกายที่คุณทั้งสองจะต้องฟันฝ่าไป รวมถึงบทบาทใหม่ของคุณที่ต้องคิดถึงด้วย

มาดูเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณถนอมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตั้งครรภ์กันดีกว่า:
       •  ให้คุณทั้งสองคนคุยกันถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ พยายามคุยกันในลักษณะที่อธิบายมุมมองของแต่ละคนมากกว่าการกล่าวโทษกันเองนะคะ
       •  รับฟังซึ่งกันและกันโดยไม่มีการวิพากวิจารณ์ตัดสินกันหรือตั้งแง่ป้องกันตัวเอง
       •  คุยกันถึงแนวทางปฏิบัติ เช่น คุณจะให้เวลากับตัวเองและคู่ของคุณอย่างไร และคุณจะแบ่งงานในบ้านกันอย่างไรทั้งในตอนนี้และหลังจากที่ลูกน้อยเกิดแล้ว
       •  คุยกันถึงความหวังและความฝันของครอบครัว และวิถีปฏิบัติรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญต่อคุณทั้งสอง
       •  พูดคุยถึงสไตล์การอบรมเลี้ยงดูลูกของคุณทั้งสอง หากสไตล์ของคุณแตกต่างกันคุณอาจจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาร่วมกันด้วยความประนีประนอม
       •  เปิดใจกว้างและตรงไปตรงมาถึงความต้องการทางเพศของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดกันค่ะ
       •  เข้าเรียนฝากครรภ์ด้วยกัน บางโรงพยาบาลมีคอร์สสำหรับว่าที่คุณพ่อด้วยค่ะ
       •  คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือในการจัดการเงินของคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการมีลูกน้อย

การสื่อสารกับคู่ของคุณเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา ความอดทนและการฝึกปฎิบัติค่ะ หากคุณกำลังประสบความยากลำบากหรือโต้เถียงกันบ่อยๆในช่วงภรรยาตั้งครรภ์ล่ะก็ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์อาจช่วยแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างคุณทั้งสองให้ดีขึ้นได้ค่ะ

 

Sources:
Raising Children Network. (2014). Practical tips for healthy relationships during pregnancy. Raising Children [Online]. Available: http://raisingchildren.net.au/articles/pregnancy_and_healthy_relationships.html
[June 17, 2014]

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน