กรุณากรอกข้อมูล

การดิ้นของลูกน้อย

2.png

เป็นสัญญาณสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณแม่จะรับรู้ได้ว่าทารกในครรภ์มีชีวิต มีความแข็งแรง คุณแม่ทุกคนจึงละเลยไม่ได้ ต้องหมั่นนับว่าทารกมีการดิ้นดีหรือไม่ดีอย่างไร

วิธีการนับง่ายๆคือ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นยันดวงอาทิตย์ตกดินคือ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น (รวมเวลา 12 ชั่วโมง) หรือเริ่มในเวลาใดก็ได้ แต่ให้ครบ 12 ชั่วโมง ผลการนับควรเป็นแบบนี้คือ ทารกควรดิ้นเกิน 10 ครั้ง ถ้าดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้งควรรีบพบแพทย์ ซึ่งแพทย์จะใช้เครื่องมือตรวจดูว่าสุขภาพของทารกแข็งแรงหรือไม่

คุณแม่สามารถนับการดิ้นได้อีกแบบหนึ่งคือ ให้นับหลังอาหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน และเย็น รวมกันครบ 10 ครั้งก็ใช้ได้ ช่วงเวลาที่ทารกเริ่มดิ้นเป็นครั้งแรกนั้น คุณแม่อาจจะไม่สามารถรับรู้ได้เลย เพราะขนาดทารกที่เล็กมาก แต่มีนํ้าครํ่าคอยปกป้องกีดขวางกับเนื้อหนังของคุณแม่ จึงไม่รู้สึกการดิ้น ต่อมาภายหลังเมื่อขนาดทารกโตขึ้นมาอีก คุณแม่จึงรับรู้ถึงการดิ้นและสามารถนับจำนวนการดิ้นได้

ในช่วงสัปดาห์ที่ 16-20


ลูกในครรภ์เริ่มดิ้นเป็นครั้งแรก ในครรภ์แรก แม่จะรู้สึกว่าเด็กดิ้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์ สําหรับผู้ที่เคยมีบุตรแล้วจะรู้สึกเร็วคือ อายุครรภ์ประมาณ 18 สัปดาห์ คุณแม่รู้สึกถึงอาการลูกดิ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งโดยทั่วไปลูกจะเริ่มดิ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 16-20 คุณแม่จะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าลูกน้อยอยู่ในครรภ์มารดาจริงๆ และกําลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง เมื่อทารกมีอายุ 4 เดือนขึ้นไปทารกน้อยก็จะสามารถได้ยินและฟังเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวคุณแม่ได้ทั้งหมดเป็นอย่างดีและชัดเจนด้วย ทุกครั้งที่คุณแม่มีอาการไอ จาม หัวเราะ หรือถอนใจหนักๆก็จะทําให้เกิดความสั่นสะเทือนไปจนถึงถุงนํ้าครํ่าและทําให้ทารกสะดุ้งหรือถีบขาไปด้วย อีกอย่างลูกจะถูกเขย่าให้แกว่งไปมาทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายของคุณแม่

ในช่วงสัปดาห์ที่ 28-24


ดิ้นเร็วก็มีความหมาย เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 6 เดือน ทารกจะดิ้นอย่างมีความหมายและสื่อสารกับคุณแม่ได้ เช่น หิว ตกใจ เพราะได้ยินเสียงดังหรือเมื่อคุณแม่เปลี่ยนอริยาบทเร็วๆในที่ทํางาน หรือเมื่อแม่สะอึกบ่อยๆลูกก็จะรับจนอาจสะดุ้งตกใจ หรือแม้แต่ความเครียดของคุณแม่ก็ส่งผลให้ลูกดิ้นบ่อยได้ด้วยความแรงหรือด้วยลักษณะแตกต่างไปจากยามที่คุณแม่ผ่อนคลาย คุณจึงควรรักษาอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาด้านสมองและอารมณ์ของลูกเมื่อคุณแม่มีความทุกข์หรือความสุข ลูกของคุณก็จะรู้สึกมีความทุกข์หรือมีความสุขด้วยเช่นกัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ 29


ภายในมดลูกจะเริ่มมีการบีบตัวมากขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นลูกน้อยในครรภ์อาจมีการเคลื่อนไหวน้อยลง แต่อาจรู้สึกว่าเด็กดิ้นแรงขึ้น

ในช่วงสัปดาห์ที่ 32


ลูกน้อยในครรภ์อาจเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นก่อนจะเริ่มกลับหัวลง

ในช่วงสัปดาห์ที่ 36


เนื่องจากพื้นที่ว่างในครรภ์จะเริ่มแคบลงเรื่อยๆ คุณแม่อาจรู้สึกได้ว่าการเคลื่อนไหวของลูกน้อยเป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่ลูกน้อยเตะชายโครง

ในช่วงสัปดาห์ที่ 36-40


โดยปกติคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลง หรืออาจจะเท่าเดิมเมื่อใกล้ครบกำหนดคลอด แต่อย่างไรก็ตาม ทารกยังควรดิ้นอยู่ในเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ 10 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ในทางการแพทย์ ที่อายุครรภ์เท่านี้จํานวนครั้งที่ทารกดิ้นต้องเท่าเดิม แต่ความแรงอาจลดลง

 

แหล่งที่มา:
ดร.ปทัตตา ภริตาธรรม, การดิ้นของทารก, เกร็ดควรรู้เรื่องตั้งครรภ์เพื่อคุณแม่ท้องแรก (แพรธรรม สํานักพิมพ์, 2557) p.169-172

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน