Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเนสท์เล่

เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานออนไลน์กับเรา

เนสท์เล่มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ)

อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้

  1. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึงกล่าวหา หรือหมิ่นประมาทต่อเนสท์เล่ด้วย)ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามากอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชัง หรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือความรุนแรง
  4. อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัส หรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือ
  5. การกระทำอื่นใดๆ ก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเนสท์เล่เว็บไซต์

หมายเหตุ เนสท์เล่อาจทำการลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลักกฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำที่คุกคามผู้อื่นได้

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตามหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ถูกแชร์บนเว็บไซต์ อ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยเนสท์เล่

สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของเนสท์เล่ในที่นี้หมายถึงลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าข้อมูล และหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยเนสท์เล่ และหรือในนามของเนสท์เล่บนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ และ รูปภาพต่างๆ) ที่เนสท์เล่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น

ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ของเนสท์เล่เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (เช่น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ เคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของเนสท์เล่ทั้งหมด รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ซึ่งอาจปรากฏอยู่บนเนื้อหาที่ท่านจะนำไปใช้จากเนสท์เล่ (e.g. © 2014 Nestlé).

3.2 เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยท่านเอง

ท่านจำต้องแสดงให้เนสท์เล่เห็นว่าท่านคือ ผู้เขียนเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นและทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือท่านมีสิทธิบนเนื้อหาดังกล่าว (เช่น ท่านได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วจากผู้ถือสิทธิดังกล่าว) และท่านสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง) บนเว็บไซต์

ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วว่าท่านอนุญาตให้เนสท์เล่ใช้งานเนื้อหาและไม่เป็นความลับ และท่านได้อนุญาตให้เนสท์เล่ใช้ผลงานหรือชิ้นงานนี้โดยปราศจากค่าสิทธิ์ ใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนด และใช้ได้ทั่วโลก (รวมถึง เปิดเผย ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือทำให้แพร่หลาย) บนเนื้อหาที่ท่านจัดเตรียมเพื่อเราสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ เนสท์เล่มีสิทธิที่จะตัดสินใจโดยอิสระว่าจะนำเนื้อหาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ และเนสท์เล่ยังสามารถนำข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้คล้ายคลึงกัน หรือนำเนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นของเนสท์เล่ และของผู้อนุญาตให้ใช้

4. ความรับผิด

ในขณะที่เนสท์เล่นั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของเนสท์เล่ และเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่อง หรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง (เช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง

เว็บไซต์เนสท์เล่นั้นอาจมีการปรากฎลิ๊งค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เนสท์เล่ เนสท์เล่ไม่สามารถควบคุมสั่งการดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้ เนสท์เล่ไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆ และไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของเขาเหล่านั้นได้ รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆ ก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ในกรณีนี้เนสท์เล่จะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิ๊งค์ที่เป็นโฮมเพจของ www.s-momclub.com (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และเนสท์เล่ไม่สนับสนุนในทางใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากเนสท์เล่ ท่านต้องไม่ใช้กรอบ หรือขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และต้องแน่ใจว่าลิ๊งค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

5. ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำ และดำเนินการโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105536143777

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หริอ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ 02-657-8657 หรือ ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคาร เซ็นทรัลเวิร์ด ดิออฟฟิศเซส ชั้น 38- 43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

6. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม

เนสท์เล่ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใด​ๆ ก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลานึง และหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งาน และข้อมูลใหม่ๆ ที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของเนสท์เล่นั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก เนสท์เล่จะไม่ทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใดๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น

ท่านและเนสท์เล่ได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย

Copyright © November 2014 (บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด)