กรุณากรอกข้อมูล

วิธีที่ S-MomClub ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ S-MomClub

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม www.s-momclub.com (“เว็บไซต์”) ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้มี

ผลบังคับใช้ต่อเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือเพจใดๆ ภายใต้ชื่อทางการค้านี้บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น YouTube และ Facebook) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกเข้าถึงหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งดูแลโดยหรือในนามของ Nestlé (“เว็บไซต์ของ Nestlé”)

โดยการใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดอื่นๆ ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบต่อการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ของเราด้วยวิธีการนี้ ท่านควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ของเราหรือไม่ควรใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ถ้าท่านปิดการทำงานของคุกกี้ที่เราใช้ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ของ Nestlé

เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่านควรศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่ท่านใช้งานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจง

 1. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยคุกกี้และวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยทั่วไป กรุณาศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

 2. เราใช้คุกกี้อย่างไรและเพราะเหตุใด

  เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlés และเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของ Nestlés และเครื่องมือและบริการต่างๆ ที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ดังกล่าว คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และติดต่อสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต

 3. คุกกี้ประเภทใดอาจถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ของ Nestlés

  เราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของ Nestlés:

  คุกกี้ชั่วคราว

  คุกกี้ชั่วคราวคือไฟล์คุกกี้แบบชั่วคราวที่จะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราวเซอร์ เมื่อท่านเปิดเบราว์เซอร์ 
อีกครั้งและกลับไปที่เว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์จะปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่านเป็นผู้ใช้
รายใหม่

  คุกกี้ถาวร

  คุกกี้ถาวรจะอยู่บนเบราว์เซอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออกด้วยตนเองหรือจนกว่าเบราว์เซอร์
ของท่านจะลบคุกกี้ตามระยะเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้ในคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
รายเดิม

  คุกกี้ที่มีความจำเป็น

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นถือเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlé คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเรา

  คุกกี้ที่ส่งข้อมูลถึงเรา

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่เราตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlés และสามารถอ่านได้โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้น โดยเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าคุกกี้ “บุคคลที่หนึ่ง”

  นอกจากนี้ เราติดคุกกี้ในโฆษณา S-MomClub ที่เราแสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งถือครองโดยบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เราได้รับข้อมูลผ่านทางคุกกี้เหล่านี้เมื่อท่านคลิกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาดังกล่าว ในกรณีนี้ S-MomClub จะส่งคุกกี้ของ “บุคคลที่สาม” S-MomClub อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่ท่านสนใจตามพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของท่าน

  คุกกี้ที่ส่งข้อมูลแก่บริษัทอื่นๆ

  คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlé โดยบริษัทคู่ค้าของเรา (เช่น Facebook หรือ
บริษัทโฆษณา) บริษัทดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากคุกกี้ดังกล่าวเพื่อแสดงโฆษณาตามเป้าหมายแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ระบุตัวตน ตามข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านใช้วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม (เช่น ไอคอนของ Facebook) บนเว็บไซต์ คุกกี้จะบันทึก “การแชร์” หรือ “การกดไลค์” ของท่าน Facebook (ในฐานะบริษัทที่ตั้งค่าคุกกี้) จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

 4. ตัวอย่างของคุกกี้ที่ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้

  [หมายเหตุสำหรับฝ่ายการตลาด: แก้ไขเนื้อหานี้ตามความจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของท่าน กล่าวคือ กรุณาลบเนื้อหานี้ ถ้าท่านไม่ได้ใช้แฟลชคุกกี้]

  คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้/
  ชนิดและประเภท

  วัตถุประสงค์

  คุกกี้นี้จัดเก็บ
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  ของฉันหรือไม่

  รายละเอียด

  คุกกี้ปรับปรุง
  ประสิทธิภาพ

  ชนิด:
  การวิเคราะห์ข้อมูล

  ประเภท:
  ถาวร
  ชั่วคราว
  บุคคลที่สาม

  ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่ผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ ที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้และปัญหาที่พบ เช่น ข้อความแสดงเหตุขัดข้อง โดยจะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา

  ไม่ คุกกี้นี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อบุคคล

  Google Analytics;
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  DoubleClick;
  https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

  คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคม (บางครั้งเรียกว่าคุกกี้ “บุคคลที่สาม” หรือ 
“วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม”)

  ชนิด:
  สื่อสังคม/การแบ่งปันข้อมูล

  ประเภท:
  บุคคลที่สาม

  คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจบันทึก คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นการแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์ หรือถ้าท่านเข้าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์
ของท่านบนเว็บไซต์ โดยจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันความเห็น/ระดับความนิยม/เพจ/บุ๊คมาร์ค และช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมและเครื่องมือออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยโดยสมัครใจ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

  Facebook;
  https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins

  Twitter;
  https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

  คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณา

  ชนิด:
  การติดตามข้ามเว็บไซต์

  ประเภท:
  ถาวร
  ชั่วคราว
  บุคคลที่สาม

  คุกกี้เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเนื้อหาผ่านการโฆษณาตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับท่านและความสนใจของท่าน หรือเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาใดๆ

  นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Nestlé และเว็บไซต์อื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลต่างๆ รวมถึงบริษัทตัวแทนของเรา

  คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณาส่วนใหญ่ติดตามผู้บริโภคผ่านที่อยู่ IP ในบางประเทศ ที่อยู่ IP ถูกจัดอยู่ในประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

  DoubleClick;
  https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

  เบ็ดเตล็ด

  ชนิด:
  แฟลชคุกกี้

  ประเภท:
  ถาวร
  บุคคลที่สาม

   แฟลชคุกกี้อาจจัดเก็บการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของท่าน เช่น การควบคุมปริมาณข้อมูลหรือคะแนนการเล่นเกมส์ที่ระดับสูง หรือแสดงเนื้อหา ตามเนื้อหาที่ท่านรับชมบนเว็บไซต์เพื่อปรับข้อมูลตามความต้องการของท่าน 
พันธมิตรของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะจัดหาฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งเสริม
การขายและเกมส์ และใช้แฟลช คุกกี้ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่าน

  คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและ
การจัดเก็บข้อมูลสำหรับแฟลช คุกกี้ กรุณาคลิกที่นี่:
  http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

 5. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

  [หมายเหตุสำหรับฝ่ายการตลาด: แก้ไขเนื้อหานี้ตามความจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของท่าน กล่าวคือ กรุณาลบเนื้อหานี้ ถ้าท่านไม่ได้ใช้ เว็บ บีคอนส์]

  • เว็บไซต์ของ Nestlés ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึงที่อยู่ IP บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์ ซึ่งช่วยให้เราปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

   • ที่อยู่ IP

    ที่อยู่ IP คือตัวเลขที่ถูกนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของท่าน
ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เราอาจบันทึกที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

    (i) แก้ไขเหตุขัดข้องทางเทคนิค (ii) ดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ (iii) ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ของเราถูกใช้งานและ (iv) ปรับเนื้อหาตามความต้องการของท่านมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่

   • บันทึกข้อมูลการใช้งาน

    เรา (หรือบุคคลที่สามในนามของเรา) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งาน
ที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยไม่ระบุชื่อบุคคล และช่วยให้เราทราบ (i) ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับเซสชั่นของผู้ใช้ (เช่น URL ที่ใช้ วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพจที่ผู้ใช้เข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและระยะเวลาในการเยี่ยมชม) และ (iii) ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์

   • เว็บ บีคอนส์

    เราอาจใช้ เว็บ บีคอนส์ (หรือ GIFs) บนเว็บไซต์ของ Nestlés เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของ “เว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่จัดหาวิธีสำหรับการส่งภาพกราฟฟิกบนเว็บเพจเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่เรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ผู้ใช้ใช้จากอีเมล เป็นต้น) เราใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การโฆษณา การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

 6. การจัดการคุกกี้/การกำหนดลักษณะต่างๆ ของท่าน

  ท่านควรตรวจสอบว่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านยินดียอมรับคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนก่อนการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีคุกกี้เพื่อที่จะใช้งานหรือค้นหาข้อมูลผ่านหลายๆ ส่วนของเว็บไซต์ของ Nestlés แต่ว่าท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Nestlés ได้ถ้าท่านดำเนินการดังกล่าว กรุณาดูปุ่ม 'help' บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer, Firefox)

  สำหรับวิธีดำเนินการดังกล่าว ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่าแต่ละเบราว์เซอร์ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามการกำหนดลักษณะคุกกี้ของท่าน

  เนื่องจาก เว็บ บีคอนส์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจ ท่านจึงไม่สามารถ 'ยกเลิกการทำงาน' ของ 
เว็บ บีคอนส์ ได้ แต่ท่านสามารถทำให้การทำงานของ เว็บ บีคอนส์ ไม่มีประสิทธิภาพโดยการยกเลิกคุกกี้ที่ถูกตั้งค่า

  นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกของท่านในการอนุญาตให้คุกกี้ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือยกเลิกคุกกี้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างและเลือกว่าท่านต้องการยกเลิกคุกกี้ของบริษัทใด: http://www.aboutads.info/choices/#completed หรือ http://www.youronlinechoices.eu/

 7. การปรับปรุงประกาศทางกฎหมาย

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประกาศฉบับนี้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบประกาศฉบับนี้และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ประกาศฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

© พ.ศ. 2557 Nestlé ขอสงวนลิขสิทธิ์