กรุณากรอกข้อมูล

ของเล่นสุดโปรด ประโยชน์รอบด้าน

30781249_m.jpg

     ลูกน้อยช่วงวัย 7 – 12 เดือน สามารถเล่นของเล่นได้มากขึ้นแล้วค่ะ ซึ่งของเล่นที่มีประโยชน์สำหรับลูกจะต้องช่วยกระตุ้นพัฒนาการ เสริมสร้างสมอง และกระชับความรักความผูกพันให้แน่นแฟ้นไปพร้อมกันด้วยนะคะ

ของเล่นคุณหนู ลูกบอล หรือของเล่นลากจูง
วิธีเล่น รับส่งลูกบอล กับลูกกลิ้งให้ลูกมองตาม หรือฝึกให้ลูกลองลากจูงของเล่นไป-มา
สร้างเสริมพัฒนาการ พัฒนาสายตาและทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ การเคลื่อนไหว และการทรงตัว

 

ของเล่นคุณหนู ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ
วิธีเล่น ให้ลูกกอดสัมผัส เรืยกชื่อ และให้ลูกพูดคุยกับตุ๊กตา หรือเล่นสมมุติเป็นน้อง
สร้างเสริมพัฒนาการ รู้จักชื่อสัตว์ ฝึกภาษา สร้างความรัก ความผูกพัน และการดูแลสิ่งของต่างๆ ด้วยตัวเอง

 

ของเล่นคุณหนู บล็อคไม้
วิธีเล่น วางช้อนให้ลูกดู และหัดให้ลูกลองต่อวางเอง สอนเรื่องสีสัน และชวนลูกแยกสีสันต่างๆ
สร้างเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะการใช้มือและสายตา กล้ามเนื้อมือหยิบจับ การแยกสีสัน รูปทรง

 

ของเล่นคุณหนู หนังสือนิทาน
วิธีเล่น ชวนกันเปิดดูภาพในหนังสือ เล่านิทานให้ลูกฟังเรื่องราว และสอนให้ลูกรู้จักชื่อสัตว์และตัวละครต่างๆ ในนิทาน
สร้างเสริมพัฒนาการ ฝึกการใช้ภาษา การฟัง รู้จักภาพสัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ เสริมจินตนาการ ฝึกการจดจำเรื่องราว และยังสอดแทรกเรื่องราวที่ต้องการสอนให้ลูกรับรู้ได้ด้วย
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน