กรุณากรอกข้อมูล

4 วิธีเช็ค...เบบี้ได้ยินไหม?!?

L12.png

ทารกแรกเกิดจะต้องได้รับการทดสอบการได้ยินก่อนออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะหากมีประวัติคนในครอบครัวหูหนวก

สาเหตุของหูหนวกเชื่อมโยงกับการที่ทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักน้อย หรือเกิดการที่คุณแม่ใช้ยาปฎิชีวนะระหว่างตั้งครรภ์ หรือทารกแรกคลอดป่วยแล้วมีการใช้ยาปฎิชีวะนะ อาจส่งผลต่อกระโหลกศรีษะหรือหูชั้นกลาง ดังนั้น การทดสอบการได้ยินจะเพิ่มความมั่นใจว่าลูกได้ยินเป็นปกติ

       •  ลูกตอบสนองเสียงดังแบบฉับพลันไหม เช่น สะดุ้งตื่นทันทีที่มีเสียงดัง ถ้าลูกสะดุ้งเวลามีเสียงดัง ให้สบายใจได้ว่าการได้ยินของลูกนั้นปกติ
       •  ลูกวัย 3 เดือนขึ้นไปเริ่มหันหน้าตามเสียงคุณพ่อคุณแม่ หรือหยุดฟังเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดด้วย
       •  เริ่มมีการเล่นฟองนํ้าลายและเลียนแบบเสียง เหมือนกําลังคุยโต้ตอบกับคุณพ่อคุณแม่
       •  เมื่อถึงวัยเตาะแตะ ลูกจะพยายามเลียนแบบคําพูด และเมื่อมีเสียงแปลกๆ จะมองหาที่มาของเสียงนั้นๆ เช่น เสียงจากโทรทัศน์ เสียงจากวิทยุ แต่ถ้าลูกมีความล่าช้า มีเสียงแปลกๆ ก็ไม่หัน คุยเล่นด้วยลูกก็ไม่ตอบสนอง ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อการดูแลรักษาต่อไป

Sources:
ศิรษา เครือสินธุ์, ภาษากาย...ภาษาของเบบี้, ขวบปีแรก ฉลาดได้อีก (สํานักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ 2555) p.51

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน