กรุณากรอกข้อมูล

สร้างความสุข สร้างพัฒนาการ

13843396_m.jpg

สร้างความสุข สร้างพัฒนาการ

     เราทราบกันดีว่า สารแห่งความสุข ที่เรียกกันว่า เอนดอร์ฟิน (Endorphins) เป็นฮอร์โมนมหัศจรรย์ที่พบได้ในทุกคน จากงานวิจัยพบว่า สารเอนดอร์ฟินจะหลั่งมากขึ้นเมื่อมีความรักและเมื่อได้หัวเราะ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การลูบสัมผัส การนวด การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีรสหวาน หรืออาหารที่มีรสเผ็ดจัดค่ะ
     

     สารแห่งความสุขเพิ่มพัฒนาการและสมองลูกน้อยได้อย่างไร?
     ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า สารเอนดอร์ฟิน เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเสริมพลังด้านบวก (Positive reinforcement) โดยปริมาณของสารเอนดอร์ฟินในพลาสมา มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกด้านบวก เช่น รู้สึกสบาย รู้สึกมีความสุข ส่งผลไปถึงการมีอารมณ์ดีและการมีสุขภาพที่ดี
     อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงพัฒนาการของเด็กๆ ด้วยนะคะ ซึ่งพบว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความสุข จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในตนเอง ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดความรักความอบอุ่น เพราะครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีที่จะช่วยป้องกันลูกให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ค่ะ ด้วยเหตุนี้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่น และมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ
     

คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยสร้างเอนดอร์ฟิน

     การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ลูกได้ซึมซับความสุขสงบจากธรรมชาติรอบตัว เพียงเท่านี้ก็ทำให้ลูกได้ค้นพบความสุขจากภายในตัวเองจากสารเอนดอร์ฟินที่หลั่งออกมาแล้วค่ะ ในลูกวัยแรกเกิดถึงขวบปีแรก ลูกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนสลับกับการตื่นมากินนมและเล่นเพียงช่วงสั้นๆ คุณแม่สามารถใช้เวลาช่วงที่ให้นมลูก สบตาและยิ้มกับลูก พร้อมทั้งพูดคุย ร้องเพลง และเล่านิทานให้ลูกฟัง และควรลูบสัมผัสไปตามเนื้อตัวของลูก เพราะการสัมผัสผิวกาย การกอด และการนวดตัวลูก เป็นอีกวิธีที่ทำให้ลูกรู้สึกสบาย อบอุ่นใจ มีความสุข และสร้างความผูกพันระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และลูกน้อยด้วยค่ะ อีกทั้งขณะที่ทำกิจกรรมกับลูก คุณแม่อาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ เพื่อให้ลูกรู้สึกสงบและผ่อนคลายได้อีกด้วยนะคะ

     ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่สื่อไปถึงลูกน้อยผ่านการเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นสารแห่งความสุขให้หลั่งในสมองของลูกค่ะ ทำให้ลูกมั่นใจว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว กระตุ้นพัฒนาการและเพิ่มพลังสมองให้กับลูกได้

     นอกจากนี้การกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกน้อย เช่น การฝึกให้ลูกได้เคลื่อนไหว ได้เล่น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังให้สมองลูกนะคะ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สมองหลั่งสารจำพวกนิวโรโทรฟิคแฟกเตอร์ (Neurotrophic Factors) ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารเสริมที่หล่อเลี้ยงเซลล์ประสาท มีความสำคัญอย่างมากในช่วงที่สมองกำลังพัฒนา โดยจะทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ประสาท ป้องกันการตายของเซลล์ประสาท กระตุ้นให้เซลล์ประสาทแตกแขนงยืดออก กระตุ้นการงอกของปลายประสาท รวมทั้งการสร้างจุดประสานเซลล์ประสาทที่เรียกว่า ไซแนปส์ (synapses) เป็นต้น


คุณแม่ฉลาดรู้


     สารนิวโรโทรฟิคแฟกเตอร์มีความเชื่อมต่อกับความสุขโดยตรง เพราะเมื่อลูกมีความสุขก็จะทำให้สมองหลั่งสารนิวโรโทรฟิคแฟกเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความจำและการเรียนรู้ของลูกพัฒนามากขึ้นด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

: www.momypedia.com/สร้างสารแห่งความ-เพิ่มพัฒนากรและสมองลูกโดยก้านแก้วอ้างอิงจาก. นิตยสารรักลูก เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ผศ.ดร.นวลจันทร์จุฑาภักดีกุลโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน