กรุณากรอกข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับทารกในขวบปีแรกที่แม่ควรรู้

new-mom.png

ทารกในขวบปีแรกเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละเดือนร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ในขวบปีแรกคุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังการเจริญเติบโตดังนี้

 • กระหม่อม
  กระหม่อมหลังปิดช่วงอายุ 6 ถึง 8 เดือน
  กระหม่อมหน้าปิดช่วงอายุ 15 ถึง 18 เดือน
 • เส้นรอบศีรษะ
  เด็กแรกเกิดจะมีเส้นรอบศีรษะประมาณ 35 เซนติเมตร
  ในขวบปีแรกเส้นรอบศีรษะจะเพิ่มมากที่สุดเป็น 45 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก
  เมื่อเด็กอายุได้ 5 – 6 เดือน น้ำหนักจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
  เมื่อเด็กอายุได้ 1 ปี น้ำหนักจะเป็น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
  เมื่อเด็กอายุได้ 2 ปี น้ำหนักจะเป็น 4 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
 • ส่วนสูง
  ทารกแรกเกิดจะมีส่วนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
  ในขวบปีแรกจะมีส่วนสูงเพิ่มมากที่สุดเป็น 75 เซนติเมตร

คุณแม่บอกต่อ

การได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ จะช่วยลูกน้อยจะมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน