กรุณากรอกข้อมูล

ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 6 เดือนกันเถอะ

5.jpg

          สิ่งต่างๆที่ลูกน้อยวัย 6 เดือนส่วนใหญ่ทำได้คือ:

ด้านสังคม/อารมณ์


     • รู้จักใบหน้าที่คุ้นเคยและเริ่มที่จะรู้ว่าใครเป็นคนแปลกหน้า
     • ชอบเล่นกับคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณพ่อคุณแม่
     • ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นและมักดูมีความสุข
     • ชอบมองตัวเองในกระจก

ด้านภาษา/การสื่อสาร


     • ตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินโดยการส่งเสียง
     • ผูกสละด้วยกันเมื่อทําเสียงอ้อแอ้ (อะ เอะ โอะ) และชอบส่งเสียงดังกล่าวสลับกับคุณพ่อคุณแม่
     • ตอบสนองเมื่อได้ยินชื่อตัวเอง
     • ส่งเสียงแสดงความสุขและไม่พอใจ
     • เริ่มออกเสียงพยัญชนะ (ออกเสียง "ม", "บ" รัวๆ)

ด้านสติปัญญา (การเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา)


     • มองสิ่งของรอบๆใกล้ตัว
     • นำสิ่งของเข้าปาก
     • แสดงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งของและพยายามเอื้อมหยิบสิ่งของไกลมือ
     • ส่งสิ่งของไปมาระหว่างมือทั้งสองข้าง

ด้านการเคลื่อนไหว/พัฒนาทางกายภาพ


     • กลิ้งม้วนตัวสองทิศทาง (หน้าไปหลัง หลังไปหน้า)
     • เริ่มนั่งได้โดยไม่ต้องช่วยประคอง
     • ยืนรองรับน้ำหนักบนขาได้และอาจยืนเด้งขึ้นลง
     • โยกตัวไปมา บางครั้งอาจคลานถอยหลังได้ก่อนที่จะคลานไปข้างหน้า

รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วหากลูกน้อยมีพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ


     • ไม่พยายามหยิบสิ่งของในระยะเอื้อมถึง
     • ไม่แสดงความรักต่อผู้ดูแลเลี้ยงดู
     • ไม่ตอบสนองต่อเสียงรอบๆตัว
     • นำสิ่งของเข้าปากด้วยความยากลำบาก
     • ไม่ทําเสียงสระ (อะ เอะ โอะ)
     • ไม่กลิ้งม้วนตัวในทิศทางใด
     • ไม่หัวเราะหรือทำให้เสียงแหลม
     • ตัวแข็งมาก กล้ามเนื้อแน่น
     • ดูเปลี้ยบอบบางเหมือนตุ๊กตายัดนุ่น

 

 

แหล่งที่มา :
Division of Birth Defects, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, (2014). Learn the Signs. Act Early. Centers for Disease Control and Prevention [Online]. Available: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html (march 27, 2014)

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน