กรุณากรอกข้อมูล

ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 4 เดือนกันเถอะ

4.jpg

          สิ่งต่างๆที่ลูกน้อยวัย 4 เดือนส่วนใหญ่ทำได้คือ
ด้านสังคม/อารมณ์
     • ยิ้มรับอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะกับผู้คน
     • ชอบเล่นกับคนอื่น และจะร้องไห้เมื่อหยุดเล่น
     • เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายและการแสดงอารมณ์ต่างๆทางสีหน้า เช่น ยิ้มหรือหน้ามุ่ย

ด้านภาษา/การสื่อสาร
     • เริ่มอ้อแอ้เป็นต่อยหอย
     • แสดงสีหน้าต่างๆตามน้ำเสียงอ้อแอ้และเริ่มพูดหรือทำเสียงเลียนแบบสิ่งที่ได้ยิน
     • ร้องไห้รูปแบบต่างๆกันเพื่อแสดงอารมณ์หิว เจ็บ หรือเหนื่อย

ด้านสติปัญญา (การเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา)
     • แสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่ามีความสุขหรือเศร้า
     • ตอบสนองต่อความรัก
     • เอื้อมหยิบของด้วยมือข้างเดียวได้
     • มีการใช้มือและตาพร้อมกัน เช่น มองของเล่นและเอื้อมมือหยิบของเล่นชิ้นนั้น
     • มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
     • มองหน้าอย่างชิดใกล้
     • จําหน้าคนที่คุ้นเคยและสิ่งต่างๆในระยะที่มองเห็นได้

ด้านการเคลื่อนไหว/พัฒนาทางกายภาพ
     • ยกศีรษะชันคอด้วยตัวเอง
     • ยืดขาตรงเพื่อยืนเมื่อเท้าแตะสัมผัสกับพื้นผิวแข็ง
     • หมุนกลับตัวจากควํ่าเป็นหงายได้
     • ถือของเล่น เขย่าและแกว่งของเล่นที่ห้อยอยู่ได้
     • เอามือเข้าปาก
     • ใช้ศอกดันตัวขึ้นได้เมื่อนอนควํ่าอยู่

รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วหากลูกน้อยมีพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ
     • ไม่มองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวไปมา
     • ไม่ยิ้มให้กับคนอื่น
     • ไม่สามารถยกศีรษะหรือชันคอได้
     • ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้
     • ไม่เอาสิ่งของใส่ปาก
     • ไม่ดันหรือยืดขาตั้งตรงเพื่อยืนเมื่อเท้าสัมผัสพื้นผิวแข็ง
     • มีปัญหาในการกลอกตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างในทุกทิศทาง

 

 

แหล่งที่มา :

Division of Birth Defects, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, (2014). Learn the Signs. Act Early. Centers for Disease Control and Prevention [Online]. Available: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html (march 27, 2014)

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน