กรุณากรอกข้อมูล

ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 เดือนกันเถอะ

3.jpg

ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 เดือนกันเถอะ


          วิธีการที่ลูกน้อยเล่น เรียนรู้ พูด และการกระทําต่างๆ เป็นข้อบ่งชี้สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยค่ะ พัฒนาการด้านต่างๆก็คือสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่สามารถทำได้ในช่วงอายุนั้นๆ
          ให้ตรวจสอบพัฒนาการของลูกน้อยเมื่อลูกน้อยอายุได้ 2 เดือนบริบูรณ์ค่ะ นํารายการนี้ติดตัวไปปรึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง ว่าลูกของคุณมีพัฒนาการอะไรบ้างและคุณคาดหวังว่าเขาจะมีพัฒนาการอะไรต่อไป
สิ่งต่างๆที่ลูกน้อยวัย 2 เดือนส่วนใหญ่ ทำได้ดีคือ

ด้านสังคม/อารมณ์


     • เริ่มยิ้มให้คนอื่นได้
     • สามารถสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้อย่างสั้นๆ (โดยการเอามือเข้าปากและดูดนิ้ว)
     • พยายามมองดูคุณพ่อคุณแม่

ด้านภาษา/การสื่อสาร


     • เริ่มทำเสียงในลำคอหรือส่งเสียงอ้อแอ้
     • หันศีรษะไปตามเสียงที่ได้ยิน

ด้านสติปัญญา (การเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา)


     • ให้ความสนใจใบหน้าคน
     • เริ่มมองตามสิ่งที่เห็นและจำผู้คนได้ในระยะที่มองเห็น
     • เริ่มแสดงอาการเบื่อ (ร้องไห้หรือหงุดหงิด) หากไม่ได้เปลี่ยนกิจกรรมที่ทำ

ด้านการเคลื่อนไหว/พัฒนาทางกายภาพ


     • สามารถยกศีรษะชันคอขึ้นได้และดันตัวขึ้นเมื่อนอนคว่ำ
     • สามารถเคลื่อนไหวด้วยแขนและขาอย่างนุ่มนวลขึ้น

รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วหากลูกน้อยมีพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ


     • ไม่ตอบสนองต่อเสียงดัง
     • ไม่มองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวไปมา
     • ไม่ยิ้มให้คนรอบข้าง
     • ไม่เอามือใส่ปาก
     • ไม่สามารถยกศีรษะชันคอและดันตัวยกขึ้นได้เมื่อนอนควํ่าอยู่

 

 

แหล่งที่มา :
Division of Birth Defects, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, (2014). Learn the Signs. Act Early. Centers for Disease Control and Prevention [Online]. Available: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2mo.html (march 27, 2014)

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน