กรุณากรอกข้อมูล

ลูกรักเลิกดูดนม…เพราะอะไรนะ?!?

08 ก.ค. 2559

L15.png

ลูกน้อยที่เคยดูดนมได้ดี ในเวลาต่อมากลับไม่ยอมดูดนม ปฏิเสธนม เป็นอาการผิดปกติบางอย่างที่ลูกต้องการสื่อสารให้คุณแม่ทราบว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น อาการนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคนนะคะ บางคนสามารถดูดนมต่อไปได้ บางคนอาจฉุนเฉียวกับเต้านม บางคนอาจปฎิเสธเต้าตลอดไป สาเหตุของการที่ลูกปฏิเสธเต้าได้แก่

       1. ลูกน้อยที่เคยชินกับการดูดนมขวดมาก่อน หรือดูดนมขวดร่วมกับนมแม่มักจะไม่ยอมดูดหัวนมแม่
       2. ลูกน้อยเจ็บปากจากฟันที่งอกใหม่ หรือมีเชื้อราในปาก หรือเจ็บคอจากหวัด ในเด็กอายุหลายเดือนอาจเกิดจากแผลในปาก
       3. หูอักเสบติดเชื้อ ทําให้เวลาดูดนมแล้วเจ็บ
       4. การอุ้มเด็กไม่ถูกท่า ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบาย
       5. เด็กถูกรบกวนขณะดูดนม
       6. เด็กห่างจากแม่นานเกินไป
       7. เด็กเป็นหวัด หายใจไม่สะดวกเวลาดูดนม
       8. เมื่อแม่เจ็บหัวนมแล้วแสดงปฏิกิริยารุนแรงทำให้เด็กตกใจ
       9. ปริมาณนํ้านมแม่ที่ลดลงเนื่องจากไปให้นมขวดเพิ่มขึ้น หรือดูดหัวนมหลอกมากเกินไป?
       10. ความเจ็บป่วยทั่วไป และเจ็บปวดหลังการได้รับฉีดวัคซีน
       11. เด็กเครียดจากความเจ็บป่วยของตนเอง
       12. เด็กเครียดหรือรู้สึกสับสนจากสภาพแวดล้อม เช่น ได้ยินคนในครอบครัวโต้เถียงกันรุนแรงขณะดูดนม เป็นต้น
       13. ความสับสนที่ต้องพรากจากแม่เป็นเวลานาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงมากในกิจวัตรประจําวัน
       14. มีสิ่งอื่นน่าสนใจที่อยู่รอบๆตัว

วิธีแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยแก้ที่ความเจ็บป่วย ส่วนสาเหตุอื่นนั้นแก้ได้ดังนี้
       1. พยายามให้ลูกดูดนมตรงต่อเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเต้านมคัดและท่อนํ้านมอุดตัน
       2. ใช้วิธีอื่นในการป้อนนมลูกเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ใช้ถ้วย หลอดหยด หรือช้อนตรวจสอบผ้าอ้อมลูกเพื่อให้แน่ใจว่าลูกได้รับนํ้านมเพียงพอ (5-6 ครั้งต่อวัน)
       3. พยายามยื่นเต้าให้ลูกดูด ถ้าลูกไม่ยอมให้หยุดและลองทําใหม่ทีหลัง ลองทําเมื่อลูกกําลังจะนอนหรือเมื่อลูกง่วงมากๆ
       4. พยายามลองท่าให้นมหลายๆท่า
       5. ให้ความสนใจลูกเต็มที่และปลอบโยนด้วยการกอดและสัมผัสมากขึ้น
       6. ให้นมขณะนั่งบนเก้าอี้โยกในห้องที่เงียบสงบ เย็นสบาย ที่ไม่มีสิ่งรบกวน

Sources:
พ.ญ.พิสุทธิพร ฉํ่าใจ, ศิลปะการเลี้ยงลูกด้วยนม, นมแม่ดีที่ 1! อาหารชั้นยอดที่ปราศจากสารปนเปื้อน (ต้นธรรมสํานักพิมพ์, 2537) p.137-139

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน