กรุณากรอกข้อมูล

ช่วยด้วยค่ะ .."..น้องท้องผูก.."

ช่วยด้วยค่ะ .. " .. น้องท้องผูก ... "
การขับถ่ายที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาครบรอบด้าน

19407338_ml.jpg

ชวนคุณแม่เช็คสุขภาพอุจจาระของเจ้าตัวเล็ก


1. อุจจาระแข็งเป็นเม็ดเล็กๆแยกกันและลูกถ่ายได้ลำบาก
2. อุจจาระแข็งเกาะตัวกันเป็นแท่งคล้ายไส้กรอก
3. อุจจาระแข็งเป็นแท่งไส้กรอกและมีลักษณะผิวแตกเหมือนดินแห้ง
4. อุจจาระเป็นลำยาว นิ่ม ผิวเรียบ และลูกถ่ายง่าย
5. อุจจาระจับตัวเป็นก้อนเล็กๆ นิ่ม ถ่ายง่าย
6. อุจจาระนิ่ม หรือเละ
7. อุจจาระเหลวเป็นน้ำ

เฉลย


• หากลักษณะอุจจาระลูกน้อยตรงกับข้อ 1-3 แสดงว่าลูกอาจท้องผูก
• หากลักษณะอุจจาระลูกตรงกับข้อ 4-6 แสดงว่าลูกขับถ่ายปกติดีไม่มีปัญหา
• หากอุจจาระลูกตรงกับข้อ 7 หรือเหมือนข้อ 6 แต่มีมูกเลือดปน แสดงว่าลูกท้องเสียค่ะ

รู้ได้อย่างไรว่า เจ้าตัวเล็ก....ท้องผูก

1
• ถ่ายอุจจาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
• ถ่ายอุจจาระแข็งมากเป็นเม็ดเล็กๆ
• เจ็บเวลาถ่าย บางครั้งอาจมีเลือดปนออกมาขณะถ่าย
• อาจมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด ร่วมกับถ่ายลำบากและเจ็บ

ช่วงอายุที่มักจะท้องผูกมากที่สุดคือประมาณ 6 เดือน - 4 ปี ซึ่งสาเหตุแตกต่างกันไป และการท้องผูกมักเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น เด็กบางคนถูกฝึกให้ขับถ่ายเร็วเกินไป แต่ยังไม่พร้อมที่จะขับถ่ายเอง ไม่ชอบกินผักและผลไม้
เป็นต้น
**********************************************************************************
จุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี อยู่ที่สุขภาพลำไส้ หากลูกน้อยมีปัญหาการขับถ่ายจะทำให้อารมณ์ไม่ดีและส่งผลต่อพัฒนาการของทารก2

ท้องผูก.JPG**********************************************************************************
หากคุณแม่ปรึกษาคุณหมอและสงสัยว่าอาการท้องผูกนั้นมีสาเหตุมาจากนม ซึ่งเป็นอาหารของทารก
นมที่มีใยอาหารจากธรรมชาติและ นิวคลีโอไทด์ อาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบทางเดินอาหารของทารกได้

ใยอาหารจากธรรมชาติ


โอลิโกแซคคาไรด์ เป็นใยอาหารธรรมชาติ ซึ่งส่วนประกอบสำคัญในนมแม่3 มีส่วนช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ เพื่อสุขภาพที่ดีของระบบทางเดินอาหารทารก4

ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ คือ ใยอาหารธรรมชาติ เมื่อรับประทานจะไม่ถูกย่อย จะช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ และทำให้อ่อนนุ่มลง การขับถ่ายจะดีขึ้น ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดท้องผูกในทารกได้เนื่องจาก5
• ช่วยให้ลำไส้ทารกขยับตัวได้ดีขึ้น
• ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เจริญเติบโตดีขึ้น
• ช่วยให้อุจจาระของทารกนิ่มขึ้น
**********************************************************************************
ให้ลูกน้อยเติบโตแข็งแรงพร้อมพัฒนาการครบรอบด้าน กว่าเดิมด้วยใยอาหารจากธรรมชาติ (ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์)
**********************************************************************************

สิ่งสำคัญที่ควรทราบสำหรับมารดา


การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


นมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด และช่วยปกป้องลูกน้อยจากโรคต่างๆ ซึ่งนมแม่มีความจำเป็นต่อทารกในช่วง 6 เดือนแรก มีมารดาจำนวนมากที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อไปหลังจากพ้น 6 เดือนแรก ควบคู่กับการให้อาหารตามวัย มารดาสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการให้นมแม่ได้จากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนๆ หรือญาติที่เคยมีประสบการณ์ การให้นมแม่บ่อยๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้น้ำนมมีปริมาณเพียงพอและสม่ำเสมอ นอกจากนี้การบริโภคอาหารอย่างสมดุลทั้งระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดยังช่วยให้ปริมาณน้ำนมเพียงพอเช่นเดียวกัน

คำแนะนำสำหรับมารดาที่ต้องทำงาน


แม้ว่ามารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทารกยังควรได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ผลดีกว่าการให้นมผสมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงควรให้นมแม่ต่อไป แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำให้เลี้ยงลูกได้ด้วยอาหารอื่นแล้วก็ตาม มารดาควรให้นมแม่ก่อนออกไปทำงานในตอนเช้าและหลังจากกลับเข้าบ้าน การให้นมในลักษณะนี้มารดาควรให้ลูกดื่มนมแม่ก่อนให้อาหารอื่นเสมอ

ข้อควรจำ:

นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุด

การขอคำปรึกษา


การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะอาจทำให้เกิดอันตราย การให้นมผสมแก่ทารกเพียงบางส่วนหรือการให้อาหารเสริม และเครื่องดื่มอื่นๆโดยไม่จำเป็นจะส่งผลเสียต่อการให้นมแม่ ดังนั้น ก่อนที่จะให้อาหารอื่นแก่ทารก ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเสมอ

การให้อาหารทดแทนนมแม่


หากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์แนะนำให้ใช้อาหารอื่นเพื่อเสริมนมแม่ หรือใช้ทดแทนนมแม่ สำหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทารกเมื่อใช้อย่างถูกต้อง หากให้นมผสมแก่ทารกเพียงอย่างเดียว จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกมากกว่า 1 กระป๋อง (450 กรัม) ต่อสัปดาห์ ดังนั้น มารดาจึงควรคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ใช้ช้อนและถ้วยในการป้อนผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกให้แก่ทารกเมื่อถึงวัยที่สมควร

เอกสารอ้างอิง


1. นวลรัตน์ หาญศิริรัตน์. 26 เคล็ดลับน่ารู้ฉบับ 2. บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด. 2552: 8-10.
2. บำรุงราษฎร์ Health Spot [Homepage on the internet]. Thailand: Bumrungrad International Hospital. [cited 2016 Feb 18]. Available from: https://www.bumrungrad.com/healthspot/november-2014/constipation-in-children
3. Vandenplas Y1. Oligosaccharides in infant formula. Br J Nutr. 2002 May;87 Suppl 2:S293-6.
4. Susan Wernimont, Maria Rosario Zeta Capeding, Jodi BEttler, Robert Northington, Margaret Fit zgerald, Kalathur Ramanujam, MJ Yao. High sn-2 Palmitate and Oligofructose in α-Lactalbumin-Enriched Term Infant Formula: Effect on the Composition and Metabolic Activity of Intestinal Microflora. Abstract presented as a poster at the World Congress on Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN); Taipai, Taiwan; November 14-18, 2012.
5. Jodi Bettler and Arthur R. Euler. An Evaluation of The Growth of Term Infants Fed Formula Supplemented With Fructo-Oligosaccharide. Internaltional Journal of Probiotics Vol. 1, No. 1, pp. 19-26, 2006.

WN/2016/Feb/057/TH

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน