กรุณากรอกข้อมูล

จริงหรือ?!? เต้านมเล็ก…มีน้ำนมน้อย

L6.png

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการผลิตนํ้านมและการเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมแม่ก็คือความสามารถของเต้านมในการเก็บน้ำนมแม่ค่ะ

ความสามารถของเต้านมในการเก็บนํ้านมแม่คือ ความสามารถของเต้านมในการเก็บปริมาณนํ้านมระหว่างการให้นมแต่ละครั้งค่ะ ซึ่งความสามารถนี้จะแตกต่างกันในคุณแม่แต่ละคนและแม้จะเป็นคุณแม่คนเดียวกัน ความสามารถในการเก็บนมของเต้าแต่ละข้างก็อาจไม่เท่ากันก็ได้

ความสามารถในเก็บนํ้านมไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเต้านมค่ะ แม้ว่าขนาดของเต้านมอาจมีผลต่อปริมาณของนํ้านมที่เก็บไว้บ้างก็ตาม คุณแม่ที่มีเต้านมไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็สามารถผลิตนํ้านมได้มากพอสำหรับลูกน้อยค่ะ คุณแม่ที่มีเต้านมที่จุเก็บนมได้มากอาจให้นมลูกในแต่ละมื้อได้นานกว่าโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำนมและการเจริญเติบโตของลูกน้อย ส่วนคุณแม่ที่มีเต้านมที่เก็บนํ้านมได้น้อยกว่าอาจต้องให้นมลูกบ่อยขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกน้อยและรักษาปริมาณการผลิตน้ำนมไว้ เนื่องจากน้ำนมจะเต็มเต้าเร็วขึ้น (การผลิตนํ้านมจะชะลอตัวลงเมื่อเต้านมเก็บน้ำนมเต็มที่แล้ว)

คุณแม่อาจนึกถึงความจุของแก้วนํ้าก็ได้ค่ะ คุณสามารถดื่มน้ำปริมาณมากๆได้ตลอดทั้งวันโดยใช้แก้วน้ำขนาดใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะเล็ก กลางหรือใหญ่ แต่ถ้าคุณใช้แก้วนํ้าขนาดเล็ก คุณก็ต้องเติมนํ้าบ่อยขึ้น

แหล่งที่มา:
Kelly Bonyata, BS, IBCLC. How does milk production work?. 2016; [cited 2016 Apr 4]; [1 screen]. Available from: http://kellymom.com/hot-topics/milkproduction/.

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน