กรุณากรอกข้อมูล

ตอบทุกคำถาม “นมแม่” มีแอลฟา-แล็คตัลบูมินจริงหรือ?

mybaby   

       นอกจากสุขภาพของลูกน้อยที่แข็งแรงแล้ว คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงคาดหวังให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างฉลาด สมวัย แต่พัฒนาการสมองและความฉลาดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ทั้งจากตัวเด็ก พันธุกรรม การเลี้ยงดู และการได้รับสารอาหารที่หลากหลาย รวมทั้ง

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน

โปรตีนคุณภาพ ที่พบมากในนมแม่

       

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน คือ โปรตีนคุณภาพที่พบมากในน้ำนมแม่ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาท ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นสำคัญ ได้แก่ ซิสเตอีนและทริบโตเฟน ในปริมาณสูง ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แลคโตสในต่อมน้ำนม ดังนั้น “น้ำนมแม่” ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลฟา-แล็คตัลบูมินสูง จึงเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาสารสื่อประสาทและเป็นสารอาหารสำคัญต่อโภชนาการของทารก

 

มหัศจรรย์คุณค่า

นมแม่

ทารกที่ดื่มนมแม่จะมีพัฒนาการของระบบประสาทที่ดี นอกจากนี้ ระยะเวลาในการดื่มนมแม่ยังส่งผลต่อความฉลาดของเด็กด้วย มีงานวิจัยศึกษาหลายฉบับ แสดงให้เห็นว่า เด็กที่ทานนมแม่จะฉลาด มีการเรียนรู้ ความจำดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่ ขณะเดียวกันก็จะมีการนอนหลับได้ดีกว่าด้วย

       ในเด็กเล็กควรได้รับนมแม่ ซึ่งมีสารอาหารครบรวมทั้งแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพ ย่อยและดูดซึมง่าย และให้ ทริบโตเฟน ที่ช่วยสร้างสารเซโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมการนอนหลับ โดยร่นระยะเวลานอนให้หลับเร็วขึ้น

       และไม่เพียงแต่การได้รับสารอาหารสำคัญที่เพียงพอ การนอนหลับที่ดียังส่งผลต่อพัฒนาการสมองเด็กด้วยเพราะ “การนอนหลับ” ของทารกตัวน้อยไม่ใช่แค่การพักผ่อนทั่วไปเหมือนผู้ใหญ่ แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ส่งเสริมให้สมองมีการเรียนรู้ นำเอาประสบการณ์ที่ได้ในขณะตื่นมาประมวลเป็นความจำ ขณะเดียวกันเซลล์ประสาทจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้ในขณะตื่น

       การให้นมแม่ก่อนนอน จึงเป็นหมัดเด็ดที่ช่วยให้ทารกนอนหลับปุ๋ย รีเฟรชสมองทารกให้สดชื่นขึ้น เพื่อจะเรียนรู้ รับความรู้ใหม่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพราะน้ำนมแม่มีสารอาหารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารหลัก เช่น คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน รวมทั้ง “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” ซึ่งเป็นเวย์โปรตีนในน้ำนมแม่ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็น ชื่อ “ทริปโตเฟน” ที่ช่วยสร้างสารเซโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในควบคุมการนอนหลับ

       การเลี้ยงดูเอาใจใส่ และการดูแลเรื่องโภชนาการ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองของลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้  คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ลูกตื่น เพื่อให้สมองลูกสามารถนำสารอาหารมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และทำให้ร่างกายแข็งแรง  ซึ่งสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมองให้เรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน รวมถึงสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสมองอีก ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง และแอลฟา-แล็คตัลบูมิน เมื่อร่างกายได้รับแอลฟา-แล็คตัลบูมินเข้าไป จะให้กรดอะมิโนชื่อ "ทริบโตเฟน" เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ ช่วยในการนอน โดยร่นระยะเวลานอน ให้หลับเร็วขึ้น เด็กที่ทานนมแม่จึงหลับได้เร็วขึ้น

       ความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมแม่และพัฒนาการสมองเด็กช่วงเริ่มต้นว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิตและนิยามความคิดแง่สุขภาพใหม่ ทั้งยังกล่าวว่า การให้เด็กทานนมแม่นานขึ้นมีส่วนสัมพันธ์ในการพัฒนาไอคิวและพัฒนาการการรับรู้ที่ทำหน้าที่ในช่วงวัยเด็กตอนปลายด้วย

       จากการศึกษาของ Horwood LJ และคณะ ในเด็กอายุ 7-8 ปีพบว่า การเพิ่มระยะเวลาการให้นมแม่มีส่วนสัมพันธ์กับ ไอคิวด้านภาษา (Verbal IQ) และ ไอคิวด้านปฏิบัติ (Performance IQ) โดยเด็กที่ทานนมแม่จนอายุ 8 เดือนหรือนานกว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนไอคิวด้านภาษาสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่อยู่ 10.2 คะแนน และไอคิวด้านปฏิบัติสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่อยู่ 6.2 คะแนน สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่ นอกจากนี้ ระยะเวลาการให้นมแม่อาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับพัฒนาการการรับรู้ในระยะยาวของเด็กด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง

  • Bo Lönnerdal, Ph.D, Eric L. Lien, Ph.D. Nutritional and Physiologic Significant of α-Lactalbumin in Infants.2003. Nutrition Reviews Vol. 6 no. 9: 295-305.
  • Horwood LJ et al. Breastmilk Feeding and cognitive ability at 7-8 years. Arch Dis Child Neonatal Ed 2001; 84: F23-F27.
  • IBFAN Asia Pacific. Breastfeeding and Brain Development (Cognitive Development. 2005. Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) Information Sheet-9.
  • Steiberg LA, O’Connell NC, Hatch TF, Picciano MF, Birch LL. Tryptophan intakes influences infants’ sleep latency 1992. J. Nutr: 122(9); 1781-91.
  • Willi E. Heine, Peter D. Klein, Peter J. Reeds. The Importance of α-Lactalbumin in Infant Nutrition. 1991. J. Nutr March 1 Vol. 121 no. 3: 277-283.
  • Peso Echarri P, González Bermúdez CA, Vasallo Morillas MI, Santaella Pascual M, Ros Berruezo G, Frontela Saseta C, Martínez Graciá C.Alpha-Lactalbumin as an ingredient of infant formula. 2012. Arch Latinoam Nutr. March 62(1):6-14
ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน