กรุณากรอกข้อมูล

แม่รู้มั้ย! การนอนของลูกช่วยพัฒนาสมองอย่างไร

FlyingFlower.jpg

การนอนหลับ...ส่งเสริมการเชื่อมต่อของสมองและความ สามารถในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น


     ระหว่างการนอนหลับตอนกลางคืน สมองของลูกน้อยจะเก็บสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ในระหว่างวัน และจากนั้นสมองของลูกจะประมวลข้อมูลที่ได้รับในขณะที่ลูกนอนหลับ การที่หลับได้เพียงพอ (ไม่ตื่น) ระหว่างกลางคืนจะทําให้ความสามารถในการจําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในช่วงกลางวันมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าลูกน้อยที่หลับไม่ดี และเด็กจะจําได้ดีกว่า(1)

     การทำงานต่างๆของสมอง ล้วนเกิดจากการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ประสาทของเซลล์ในสมอง โดยการสื่อสารดังกล่าวจะสื่อสารกันผ่าน ”สารสื่อประสาท” ที่เป็นเหมือน เป็นตัวช่วย หรือสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทในสมองที่มีอยู่ นับล้านๆเซลล์ ให้สื่อสารถึงกันและส่งต่อข้อมูลถึงกันได้เป็นอย่างดี(2)(3)

     สารสื่อประสาทคือสารเคมีที่สร้างจากตัวเซลล์ประสาท และหลั่งออกจากปลายประสาทเพื่อเป็น ตัวนําสัญญาณประสาท ผ่านรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่เรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) หรือช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์กล้ามเนื้อ เพื่อให้วงจรการทํางานของระบบประสาทเกิดความสมบรูณ์เต็มรูปแบบ และเกิดการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(4)

     ร่างกายของลูกน้อยไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจําเป็นได้ ร่างกายต้องได้รับกรดอะมิโนจําเป็นจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และหนึ่งในกรดอะมิโนสําคัญนี้เรียกว่า ทริปโตเฟน ซึ่งทริปโตเฟนมีบทบาทสําคัญในพัฒนาการของระบบประสาทของลูกน้อยวัยแรกเกิด(5)และหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยสร้างกรดอะมิโนนี้ก็คือ สารอาหารที่ชื่อว่า

แอลฟา-แลคตัลบูมิน

(Alpha-lactalbumin) ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่พบมากในนมแม่นั่นเอง(6)
     สารอาหารอย่างแอลฟา-แลคตัลบูมินเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง แอลฟา-แลคตัลบูมิน เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกย่อยให้กรดอะมิโมมากมายรวมทั้งกรดอะมิโนจําเป็น คือทริปโตเฟน (Tryptophan) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสาร สื่อประสาทเซโรโทนิน (Serotonin) อาจมีผลช่วยควบคุมความอยากอาหาร อารมณ์ ควบคุมความเครียด และควบคุมการนอน(5)

     ทราบอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ความสําคัญของการนอนหลับของลูกน้อยเช่นเดียวกับที่ให้ความสําคัญในความปลอดภัยของลูก และเช่นเดียวกับความสําคัญของการให้อาหารเช้า กลางวัน และ เย็นของลูกน้อยในประจําวัน คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสําคัญต่อการฝึกนิสัยการนอนของลูกน้อย การปลูกฝังนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กจะง่ายกว่าการที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงนิสัยในภายหลัง

26110312_ml.jpg

   

     มาให้ความสำคัญของการนอนหลับกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีลูกที่มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม มีพัฒนาการการเรียนรู้ มีความสุข ไม่งอแง ส่วนคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะได้มีเวลาพักผ่อน มากขึ้นเช่นกันทราบอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ความสําคัญของการนอนหลับของลูกน้อยเช่นเดียวกับที่ให้ความสําคัญในความปลอดภัยของลูก และเช่นเดียวกับความสําคัญของการให้อาหารเช้า กลางวัน และ เย็นของลูกน้อยในประจําวัน คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสําคัญต่อการฝึกนิสัยการนอนของลูกน้อย การปลูกฝังนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กจะง่ายกว่าการที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงนิสัยในภายหลัง

 

 

แหล่งอ้างอิง:
[1] Wilhelm Ines, et al. The sleeping child outplays the adult's capacity to convert implicit into explicit knowledge. Nature Neuroscience, 2013; DOI: 10.1038/nn.3343
[2] Silvia Helena Cardoso. Communication Between Nerve Cells. State University of Campinas
[3] Kandel, Eric R.; Schwartz, James Harris; Jessell, Thomas M. (2000). Principles of neural science. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-8385-7701-1. OCLC 42073108.
[4] Robert Stufflebeam, Consortium on Cognitive Science Instruction, Neurons, Synapses, Action Potentials, and Neurotransmission.
[5] Heine WE. The significance of tryptophan in infant nutrition. In: Huether G, Kochen W, Simat TJ, Steinhart H, eds. Tryptophan, Serotonin, and Melatonim: Basic Aspects and Applications. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers; 1999:705-710. Advances in Experimental Medicine and Biology; vol 467.
[6] Heine WE, Klein PD, Reeds PJ. The importance of Alpha-Lactalbumin in infant nutrition. J.Nutr. 1991;121:277-283

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน