กรุณากรอกข้อมูล

รู้หรือไม่? สมองลูกไม่เคยหลับ

baby-sleeping

คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่า นอกจากสมองของลูกจะพัฒนาได้ดีในผ่านการเรียนรู้ และทำกิจกรรมเวลากลางวันแล้ว ในเวลากลางคืน สมองของลูกก็มีการพัฒนาเช่นกัน

baby-1 แพทย์หญิง เกศินี โอวาสิทธิ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เผยว่า สมองของลูกสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะนอกจากเด็กจะเรียนรู้และมีพัฒนาการผ่านการทำกิจกรรมในเวลากลางวันแล้ว ช่วงเวลากลางคืนไม่เพียงแต่เป็นเวลาพักผ่อน แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สมองของลูกเก็บประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน บันทึกไว้เป็นความทรงจำระยะยาว ทำให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย

ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว ควบคู่ไปกับการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการนอนหลับที่ดี และการดูแลเอาใจใส่เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ลูกตื่น เพื่อให้สมองลูกสามารถนำสารอาหารมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมองให้เรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง และแอลฟา-แล็คตัลบูมิน เป็นโปรตีนคุณภาพสูง พบในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย และให้กรดอะมิโนจำเป็น ที่ช่วยในการเจริญติบโตและพัฒนาสมอง เมื่อร่างกายได้รับแอลฟา-แล็คตัลบูมินเข้าไป จะให้กรดอะมิโนชื่อ ทริบโตเฟน” เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ ช่วยในการนอน โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้น รวมถึงสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสมองอีก ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นต้น

alpha-lactalbumin เผยความลับ สมองลูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งตอนนอน สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์อย่างมาก ดังนั้นพัฒนาการของสมองโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองเจริญเติบโตและพัฒนาได้รวดเร็วและมากถึง 80% ของสมองผู้ใหญ่ แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหม? สมองของลูกไม่เพียงแต่พัฒนาในช่วงกลางวันผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในเวลากลางวัน หากแต่ยังพัฒนาได้ดีในเวลากลางคืน ที่สมองของลูกเก็บประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน บันทึกไว้เป็นความทรงจำระยะยาว ทำให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย choline

การเลี้ยงดูเอาใจใส่ และการดูแลเรื่องโภชนาการ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองของลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ลูกตื่น เพื่อให้สมองลูกสามารถนำสารอาหารมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมองให้เรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง และแอลฟา-แล็คตัลบูมิน เป็นโปรตีนคุณภาพสูง พบในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย และให้กรดอะมิโนจำเป็น ที่ช่วยในการเจริญติบโตและพัฒนาสมอง เมื่อร่างกายได้รับแอลฟา-แล็คตัลบูมินเข้าไป จะให้กรดอะมิโนชื่อ ทริบโตเฟน” เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ ช่วยในการนอน โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้น รวมถึงสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสมองอีก ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นต้น

baby-play

เคล็ดไม่ลับ เรื่องสมองลูก: หลับดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

สมองของลูกไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน โดยสมองจะพัฒนาได้ดีในเวลากลางวันที่ลูกทำกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่สมองก็ยังพัฒนาในเวลากลางคืน ผ่านการประมวลผลประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวเรียนรู้ในแต่ละวัน บันทึกไว้เป็นความทรงจำระยะยาว ทำให้เด็กสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย

คุณพ่อคุณแม่จึงควรปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว แต่... คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ลืมว่าการนอนหลับพักผ่อนของเด็กก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการนอนหลับที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ลูกตื่น เพื่อให้สมองลูกสามารถนำสารอาหารมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมองให้เรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง และแอลฟา-แล็คตัลบูมิน เป็นโปรตีนคุณภาพสูง พบในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย และให้กรดอะมิโนจำเป็น ที่ช่วยในการเจริญติบโตและพัฒนาสมอง เมื่อร่างกายได้รับแอลฟา-แล็คตัลบูมินเข้าไป จะให้กรดอะมิโนชื่อ ทริบโตเฟน” เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ ช่วยในการนอน โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้นรวมถึงสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับสมองอีก ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก เป็นต้น

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน