กรุณากรอกข้อมูล

การนอน เป็นตัววัดความฉลาดในอนาคตจริงหรือ?

Music

คุณแม่หลายคนอาจมีคำถามจากตัวเองว่า ลูกฉันเอาแต่นอน จะฉลาดเท่าลูกคนอื่นไหม

ไขความลับที่อยากเปิดเผยให้คุณแม่รู้ถึงการนอน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ ความจำ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ยิ่งสำคัญเพราะสมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับ 3 ปัจจัยหลัก (sleep 30(9); 1213-19) sleeping-2.png

  1. ความรักและการเอาใจใส่ของพ่อแม่
  2. การนอน
  3. โภชนาการที่ดี ได้แก่ โปรตีนคุณภาพ อาทิเช่น
    แอลฟา-แล็คตัลบูมิน DHA โคลีน ลูทีน เป็นต้น

กลางวัน กลางคืน ส่งผลต่อการเรียนรู้ ความจำ และ IQ

คุณพ่อคุณแม่ทุกคน นอกเหนือจากการให้ความรักแล้ว ควรให้ความสำคัญกับโภชนาการและการนอน เพราะเกือบ 70 % ของเด็กแรกเกิด
ถึง 1 เดือน เป็นการนอนซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่ใช้เวลานอนเพียง 30% ความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย (จากการตรวจคลื่นสมอง การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และพฤติกรรม) ทำให้เราทราบว่า ขณะเด็กหลับ สมองไม่ได้หลับ แต่มีการเร่งพัฒนาระบบประสาท ช่วยในการเรียนรู้ ความจำ  จึงกล่าวได้ว่าในเด็ก การนอน เป็นตัววัดความฉลาด (cognition) ความสามารถในความจำในอนาคต เพราะ 80% ของสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในครรภ์ถึง 2 ขวบปีแรก เด็กทุกคนควรได้รับนมแม่เพราะในนมแม่มีสารอาหารครบ โดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพชื่อ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ซึ่งจะให้กรดอะมิโนจำเป็นครบโดยเฉพาะ ทริปโตเฟน ใช้ในการสร้างสารสื่อประสาทที่ช่วยในการนอน ความเข้มข้นของทริปโตเฟนในนมแม่มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นลง ขึ้นกับอายุของลูกที่ดูดนมแม่ ช่วงเวลาที่ลูกดูดนมแม่ (กลางวัน กลางคืน) ซึ่งจะมีมากช่วงกลางคืน ช่วยในการนอนของเด็ก พัฒนาการเรียนรู้ ความจำ IQ มีการศึกษาในเด็กที่กินนมที่มีทริปโตเฟนสูง จะมีการนอนที่มีประสิทธิภาพและนอนนานกว่า

ไม่เชื่อ ... นอนพัฒนาสมอง !!!

ทารกในครรภ์มารดามีพัฒนาการนอนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสมองbaby-play-1.png สร้างเซลล์ประสาทส่วนกลาง ซึ่งการนอนจะมีการพัฒนาต่อเนื่องจนมีแบบแผนการหลับ กลางวัน กลางคืน ใกล้เคียงเด็กโต เมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือน พัฒนาการนอนเปลี่ยนไปตามวัย ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาเซลล์สมอง ส่งผลถึงความพร้อมในการเรียนรู้ ความจำ และความฉลาดของเด็ก ดังนั้น ความฉลาด เรียนรู้ ความจำ และ IQ ของเด็กขึ้นกับหลายปัจจัย สิ่งสำคัญที่เด็กแรกเกิดทุกคนควรได้คือ นมแม่ เพราะมีสารอาหารครบ ที่ช่วยพัฒนาสมอง โดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพ เช่น แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ย่อยและดูดซึมง่าย รวมทั้งให้กรดอะมิโนจำเป็นครบ โดยเฉพาะให้ทริปโตเฟนสูง ช่วยในการเจริญเติบโต พัฒนาสมอง ช่วยการเรียนรู้ทั้งกลางวันและกลางคืน ร่วมกับสารอาหารสำคัญอื่นๆ เช่น ไขมัน ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน ไอโอดีน ธาตุเหล็ก เป็นต้น

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน