กรุณากรอกข้อมูล

เคล็ดลับวิธีเก็บรักษานมแม่อย่างถูกวิธี

การปฏิบัติตามวิธีการเตรียมนมและเทคนิคการจัดเก็บนมแม่อย่างปลอดภัยนั้น จะช่วยให้คุณแม่ให้นมบุตรและพี่เลี้ยงเด็กสามารถรักษาคุณภาพของนมแม่ที่ปั๊มออกมาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อยค่ะ การเตรียมและจัดเก็บน้ำนมแม่ที่ปลอดภัย

 

วิธีเก็บรักษานมแม่

ข้อควรปฎิบัติต่อวิธีเก็บรักษานมแม่

 • ก่อนเก็บรักษานมแม่ ล้างมือให้สะอาดก่อนปั๊ม เตรียมหรือจัดเก็บน้ำนมแม่ทุกครั้ง

 • เก็บน้ำนมในภาชนะบรรจุที่สะอาด เช่น ขวดฝาเกลียว ถ้วยพลาสติกชนิดแข็งมีฝาปิดมิดชิด หรือใส่ในถุงที่แข็งแรงทนทานและสามารถบรรจุในขวดนมได้พอดี หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกทั่วๆไปหรือถุงสําหรับใส่นมผสม เพราะอาจขาดหรือรั่วได้ง่ายค่ะ
 • หากต้องนำนํ้านมให้ศูนย์เลี้ยงเด็กที่ดูแลลูกเราอยู่ ให้เขียนชื่อลูกและวันที่กำกับฉลากแปะบนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน

 • เขียนวันที่ที่ปั๊มนมใส่ถุงกำกับบนฉลากให้ชัดเจนพื่อใช้นมที่ปั๊มก่อนจากเก่าไปใหม่ค่ะ
 • ไม่ควรผสมนมที่ปั๊มใหม่เข้ากับนมที่ปั๊มแช่แข็งไว้ก่อนหน้านี้แล้วในภาชนะเดียวกัน 

 • อย่าเก็บนมในขวดที่ลูกกินไม่หมดไว้ใช้ในครั้งต่อไป

ข้อควรปฎิบัติวิธีการละลายนมหลังเก็บรักษา

 • เมื่อรู้วิธีการเก็บรักษานมแม่แล้ว ก็ควรรู้วิธีการละลายนมหลังการเก็บอย่างปลอดภัยด้วย ซึ่งมีอยู่ว่า หากมีเวลาพอ ให้ละลายนมแช่แข็งโดยการย้ายไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาให้นมค่อยๆละลาย หรือแกว่งถุงนมแช่แข็งในถังน้ำอุ่นค่ะ
 • หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟละลายหรืออุ่นนมแม่ เพราะ เตาไมโครเวฟไม่สามารถอุ่นของเหลวได้ทั่วถึง ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้นมลวกปากลูกหรือทำลายคุณภาพนมได้ค่ะ ขวดนมอาจระเบิดได้หากปล่อยทิ้งไว้ในไมโครเวฟนานเกินไป ความร้อนที่มากเกินไปสามารถทำลายสารอาหารที่มีคุณค่าในน้ำนมแม่

 • นมแม่ที่ละลายแล้ว ไม่ควรนำไปแช่แข็งอีก

ตารางการวิธีเก็บรักษานมแม่ และอายุนมแม่*

* ไม่ควรเก็บนมที่อุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิโดยประมาณ

อายุของน้ำนมแม่

1. อุณหภูมิห้อง (นอกห้องแอร์)

สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2. อุณหภูมิปกติ (ในห้องแอร์)

ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

4 ชั่วโมง

3. กระติกน้ำแข็ง

ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

สูงสุด 24 ชั่วโมง

4. ตู้เย็นช่องธรรมดา

2-4 องศาเซลเซียส

2-5 วัน

(เก็บไว้ใกล้บริเวณจุดเย็นที่สุด)

5. ช่องแช่แข็ง ของตู้เย็นแบบประตูเดียว

-10 ถึง -15 องศาเซลเซียส

2 สัปดาห์

6. ช่องแช่แข็ง ของตู้เย็นแบบประตูแยก

-18 ถึง -20 องศาเซลเซียส

3 เดือน

7. ตู้แช่แข็ง

ต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส

6 เดือน

 

สำหรับนมผง: 4 ข้อคิดวิธีเก็บรักษานมผงขวด

 1. เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
 2. ไม่ควรเทนมผงเก็บในภาชนะโดยตรง
 3. หลังใช้ควรพับปิดถุงนมฟอยล์ให้สนิท แล้วใส่ลงในภาชนะปิดฝาให้สนิททุกครั้ง
 4. ควรเก็บภาชนะนมผงไว้ในที่แห้งและอุณหภูมิห้องปกติ

แหล่งที่มา:
Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Proper Handling and Storage of Human Milk [Online]. 2014 [Cited 2016 June, 2]. Available from: http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm.  *ตารางวิธีเก็บรักษานมแม่: https://www.unicef.or.th/breastfeeding/workplace/for-mom/articles/how-to-store-breast-milk

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน