กรุณากรอกข้อมูล

สมองลูกน้อยตื่นตัว และพร้อมเรียนรู้แม้ ในยาม...

draw

สมองลูกน้อยตื่นตัว และพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาแม้ยามหลับ นักวิทยาศาสตร์ชี้ แม้ในช่วง 2 – 3 เดือนแรกของชีวิตลูกน้อยจะมีเวลาตื่นเพื่อสำรวจ สิ่งต่างๆ รอบตัวที่ค่อนข้างจำกัด แต่ช่วงเวลาดังกล่าว กลับเป็นช่วงเวลาทองที่ลูกน้อยมีพัฒนาการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพราะพัฒนาการสมองทารกไม่เคยหยุดนิ่ง แม้ช่วงเวลานอนที่มากถึงวันละ 16 - 18 ชั่วโมง สมองทารกสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับการเรียนรู้ในเวลาตื่นมาประมวลผลเป็นความจำในเวลานอน1

การนอนของลูกน้อยนั้นจัดเป็นศาสตร์แห่งการนอนที่มีรูปแบบเฉพาะ มีความแตกต่างกับการนอนหลับผู้ใหญ่ในเชิงคุณภาพ และลักษณะเฉพาะของการนอนหลับของทารกแรกเกิดอาจส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ มีผลการวิจัยในเด็กเล็ก พบว่าการนอนหลับของเด็กจะมี 2 ช่วง คือ ช่วงหลับธรรมดาซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายลูกจะสร้างฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และกระตุ้นการทำงานของร่างกายและมีช่วงหลับลึก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางสมองของลูกน้อย เพราะร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นส่วนต่างๆ ของสมองในการเรียนรู้ จดจำ อันเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการของสมองที่ดี2

miracle1_pic1

miracle1_alpha นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมหนูน้อยอายุ 6-12 เดือนจำนวน 216 คน พบว่าหนูน้อยเหล่านี้ จะไม่สามารถจดจำกิจกรรมใหม่ๆ ได้เลย ถ้าไม่ได้นอนหลับแบบเต็มอิ่ม หลังจากเรียนกิจกรรมนั้นๆ โดยระหว่างการศึกษา นักวิจัยได้ทดลองสอนให้หนูน้อยทำกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งเล่นกับหุ่นกระบอกประเภทสวมมือ เสร็จแล้วแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้นอนหลับภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ ส่วนอีกกลุ่มไม่ได้นอน หรืองีบหลับไปไม่เกิน 30 นาที พอวันรุ่งขึ้น นักวิจัยบอกให้หนูน้อยลองทำกิจกรรมที่สอนไปให้ดู ปรากฏว่า เด็กที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มสามารถทำกิจกรรรมซ้ำได้โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1.5 กิจกรรม ส่วนเด็กที่ไม่ได้นอนหรือนอนน้อยนั้นทำไม่ได้เลย เพราะ “การนอนหลับ” ของทารกตัวน้อยไม่ใช่แค่การพักผ่อนทั่วไปเหมือนผู้ใหญ่ แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ส่งเสริมให้สมองมีการเรียนรู้ นำเอาประสบการณ์ที่ได้ในขณะตื่นมา ประมวลเป็นความจำ ขณะเดียวกันเซลล์ประสาทจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้ในขณะตื่น3

miracle1_pic2

การให้นมแม่ก่อนนอน จึงเป็นหมัดเด็ดที่ช่วยให้ทารกนอนหลับปุ๋ย รีเฟรชสมองทารกให้สดชื่นขึ้น เพื่อจะเรียนรู้ รับความรู้ใหม่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพราะนมแม่มีสารอาหารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารหลัก เช่น คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน รวมทั้ง “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” ซึ่งเป็นเวย์โปรตีนในน้ำนมแม่ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็น ชื่อ “ทริปโตเฟน” ที่ช่วยสร้างสารเซโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในควบคุมการนอนหลับ โดยร่นระยะเวาลานอน ให้หลับเร็วขึ้น

จากการศึกษาของ Cubero, et. Al. พบว่า เด็กที่กินนมแม่จะนอนหลับได้ดีกว่า เนื่องจากนมแม่มีระดับทริปโตเฟนในช่วงกลางคืนสูงกว่าในช่วงกลางวัน ขณะที่เด็กกินนมผสมจะใช้เวลากว่าจะหลับนานกว่า

กล่าวโดยสรุป สมองลูกต้องการ “การนอนหลับที่เพียงพอทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน” เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาการของสมองลูกที่มีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งแม้ในยามหลับ

“หากลูกรักได้นอนหลับอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมอง ให้ลูกรักสุขภาพแข็งแรง สมองไว ถูกใจคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง”

miracle1_graph

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Tarullo AR, Balsam PD, and Fifer WP. Sleep and Infant Learning. Infant and Child Development 2011: 20; 35-46
  2. Michael Schupp MD FRCA, Christopher D Hanning MD FRCA. Physiology of Sleep. British Journal of Anaesthesia 2003; CEPD Reviews, Volume 3 Number 3
  3. Steiberg LA, O’Connell NC, Hatch TF, Picciano MF, Birch LL. Tryptophan intakes influences infants’ sleep latency 1992. J. Nutr: 122(9); 1781-91
ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน