กรุณากรอกข้อมูล

น้ำนมแม่ไม่พอ อ่านเคล็ดลับเพิ่มน้ำนม

05 มี.ค. 2562

สาเหตุทั่วไปทั้ง 7 น้ำนมแม่ไม่พอ หรือน้ำนมแม่ไม่มี

โดยปกติ แม่ส่วนใหญ่จะสามารถสร้างน้ำนมแม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อย แต่สำหรับกรณีคุณแม่มีนํ้านมไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงลูก อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ลูกไม่ได้ดูดนมแม่ภายในวันแรกหรือทันทีหลังคลอด รวมทั้งไม่ได้ดูดตามความหิวหรือความต้องการของลูก
 2. คุณแม่ให้ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี ดูดไม่บ่อย หรือดูดนมแต่ละมื้อไม่นานพอทําให้นํ้านมไม่ถูกดูดจนเกลี้ยงเต้า
 3. ให้กินนมผสมร่วมกับนมแม่ ทำให้ลูกหิวนมแม่น้อยลง หรือลูกดูดนมแม่น้อยลง การกระตุ้นเต้านมให้สร้างนํ้านมและขับนมจึงลดลงด้วย
 4. คุณแม่กังวลหรือมีความเครียด ซึ่งมักจะเกิดกับคุณแม่ที่มีลูกคนแรก เช่น เกรงว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้ ทําให้มีการสร้างนํ้านมน้อยลง เป็นต้น
 5. คุณแม่ได้รับอาหารหรือนํ้าไม่เพียงพอ มักพบในถิ่นทุรกันดาร และคนยากจน
 6. คุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอ มุ่งมั่นทํางานหนักเกินไป กลางคืนไม่ค่อยได้นอน ซึ่งเป็นเวลาที่สร้างนํ้านมได้มาก
 7. คุณแม่กินยาบางชนิด หรือกินยาคุมบางชนิดที่มีผลทําให้นํ้านมแห้ง

น้ำนมแม่ไม่พอ ไม่มีน้ำนม

8 เคล็ดลับเพิ่มน้ำนมแม่ เมื่อน้ำนมแม่ไม่มีพอ

เมื่อต้องพบปัญหาน้ำนมแม่ไม่มี หรือน้ำนมแม่ไม่พอเลี้ยงลูก เคล็ดลับหลักๆ ของการเพิ่มน้ำนมอย่างรวดเร็ว คือการเอาน้ำนมแม่ออกมาให้บ่อยที่สุด พูดอีกอย่างคือพยายามอย่าให้มีน้ำแม่ค้างอยู่นานนั่นเอง หลักการง่ายคือ ยิ่งให้ยิ่งมีเพิ่ม

นอกจากนั้นพบว่าสาเหตุข้อ 1-3 จากด้านบน มักเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นํ้านมแม่มีไม่พอ หรือน้ำนมแม่ไม่มี การแก้ไขให้ดูที่สาเหตุว่าตัวคุณแม่จัดอยู่ในข้ใดตามที่กล่าวมา แล้วแก้ไขที่สาเหตุนั้น คือ

 1. ลูกและแม่ที่ปกติแข็งแรงดีควรจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหลังคลอด เพื่อให้ลูกได้ดูดนมแม่เร็วขึ้น และได้ดูดตามต้องการตลอดเวลา
 2. ให้ลูกดูดนมถูกวิธี ดูดบ่อย และดูดนานพอ
 3. ถ้าลูกยังไม่ถึง 6 เดือน พยายามอย่าให้อาหาร หรือนมอื่นๆ ให้นมแม่ทันทีอย่างสม่ำเสมอ การให้นมผงเสริม สามารถทำให้ลูกอิ่มเกินไป ทำให้ดูดน้ำนมแม่น้อยลง
 4. ไม่ให้ลูกดูดนมผสมร่วมกับนมแม่
 5. ขจัดความกังวลหรือความเครียดที่มีอยู่ให้หมดไป
 6. คุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและดื่มนํ้าให้เพียงพอ
 7. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 8. ให้ลูกดูดนมจากเต้าแม่เท่านั้น ไม่ใช่จากขวด เพราะการดูดจะช่วยกระตุ้นให้น้ำนมแม่มากขึ้น

เต้านมแม่ มีต่อมที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อและไขมันเป็นหลัก ซึ่งช่วยป้องกันบริเวณที่ผลิตน้ำนมแม่ของเต้านม น้ำนมแม่มีการผลิตออกมาเป็นทีละส่วนเล็ก ซึ่งเป็นเซลล์เรียกว่า alveoli การจะมีน้ำนมแม่เพียงพอแค่ไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดของเต้านมหรือหัวนมของแม่ เพราะอย่างไรก็ตาม หน้าอกจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อตั้งครรภ์และตอนอยู่ในช่วงให้นมบุตร ดังนั้น พูดได้ว่า ขบวนการผลิตน้ำนมแม่นั้น เป็นกระบวนการตามอุปสงค์และอุปทาน สรุปคือ ยิ่งคุณให้นมแม่กับลูกมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งผลิตน้ำนมได้มากเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับนมแม่ไม่เพียงพอ:

https://www.thewomens.org.au/health-information/breastfeeding/breastfeeding-problems/low-milk-supply

พ..พิสุทธิพร ฉ่ำใจ ศิลปะการเลี้ยงลูกด้วยนม, นมแม่ดีที่ 1 (ต้นธรรมสํานักพิมพ์, 2537) p. 166-167

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน