กรุณากรอกข้อมูล

ส่องสารอาหาร...เสริมพัฒนาการสมองลูก แอลฟา-แล็คตัลบูมิน+DCL

click-bait-kid-1200x628-11.png

Alpha-lactalbumin (แอลฟา-แล็คตัลบูมิน)

เป็นเวย์โปรตีนคุณภาพสูง พบมากในนมแม่ มีปริมาณมากถึง 28% ของโปรตีนทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองและร่างกายของเด็ก1

DHA (ดีเอชเอ)

เป็นไขมันไม่อิ่มตัว ในตระกูลโอเมก้า 3 DHA สะสมมากที่สมองและจอประสาทตาของทารกในครรภ์และทารก มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจอประสาทตาและสมองของทารกและเด็ก2

Choline (โคลีน)

เป็นสารอาหารจำเป็นที่พบในนมแม่ เป็นสารตั้งต้นของการสร้างสารสื่อประสาทในสมองชื่อ อะเซททิลโคลีน (Acetylcholine) ที่ใช้ในการส่งกระแสประสาทของสมอง ช่วยเรื่องความจำ ฉลาดในเด็ก3

Lutein (ลูทีน)

เป็นสารอาหารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้จากอาหารเท่านั้น ลูทีนพบในสมองและตา เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ลูทีนช่วยปกป้องแสงสีฟ้า ที่จะมาทำลายดวงตาของเด็ก ดวงตาเปรียบเสมือนสิ่งที่เชื่อมโยงลูกกับทุกสิ่งรอบตัว รวมทั้งการเรียนรู้ จดจำ เพื่อพัฒนาสมอง มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นว่า ลูทีน น่าจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสมอง เพราะเราพบลูทีนสะสมอยู่ในสมองของทารกในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และความจำ4-5

นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

เอกสารอ้างอิง
1. Heine WE, Klein PD and Reeds PJ. The Importance of alpha-Lactalbumin in Infant Nutrition. J Nutr. 1991: 121; 277-283
2. Weiser MJ, Butt CM, Mohajeri MH. Docosahexaenoic acid and cognition throughout the lifespan. Nutrients 2016; 99 (8): 1- 40
3. Zeisel SH, Costa KD. Choline: An Essential Nutrient for Public Health. Nutr Rev 2009: 67(11); 615-23
4. Zimmer JP, Hammond BR. Possible influences of lutein zeaxanthin on the developing retina. Clinical Opthalmology 2007; 1(1): 25-35
5. Ramirez M. Why lutein is important for the eyes and the brain. OCL 2016: 23(1); D 107
6. Bettler J, Zimmer JP, Neuringer M. Serum lutein concentrations in healthy term infants fed human milk of infant formula with lutein. Eur J Nutr 2010: 49; 45-51

ย้อนกลับ
แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน